השאיפה להשתלבות וההכרח שבבידול: [מאמר ביקורת]

Research output: Contribution to journalArticle

Abstract

סיפורו של 'האיגוד לתרבות ומדע של היהודים' יכול להיקרא במידה רבה כסיפור טראגי. האיגוד היה קבוצה קטנה של אינטלקטואלים יהודים גרמנים שניסו להגדיר מחדש את מהותה של היהדות באופן שיאפשר את השתלבותם המלאה בחברה הגרמנית האזרחית המודרנית: לא עוד יהדות במובן המסורתי של חוק, מסורת ומנהגים דתיים, אלא יהדות כתרבות, כהיסטוריה וכמדע, או יהדות כתוצר של מדע ההיסטוריה. ברוח ערכי הנאורות והרציונליזם, היה המדע הכלי שבאמצעותו ניתן היה להקנות ליהדות משמעות קבועה ומוגדרת היטב, ואף להתאימה למציאות המשתנה אם הדבר יתחייב מתוקף הנסיבות ההיסטוריות. מבחינה זו הייתה פעילות האיגוד בגדר 'נקודת מפנה מהפכנית', שכן הפרויקט של מדעי היהדות הציג אופן אחר של קיום יהודי בעידן המודרני, שהיה בו כדי לאיים על עצם מהותה של היהדות כפי שהייתה מוכרת עד אז. אלא שהיסוד הטראגי טמון לאו דווקא בתוחלת חייו הקצרה של האיגוד או בניסיונו לערער את ההמשכיות היהודית ארוכת השנים, אלא במידה רבה בתמורה שחולל בדמותה של היהדות בקרב החברה הלא יהודית. במילים אחרות, נדמה שמתוך כוונה הפוכה לחלוטין, הדגישה פעילות האיגוד את המאפיינים הפרטיקולריים של היהדות כתרבות באופן שהקשה על קבלת היהודים כחלק אינטגרלי מחברה גרמנית שנמצאה בתהליכים גיבוש זהותה הלאומית. השאיפה למזג את היהדות, על ייחודה ההיסטורי, בתוך קולקטיב שפעל באופן דומה להבניית עברו כאמצעי להגדרתו בהווה, הסתברה כקשה להגשמה. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)132-136
Number of pages5
Journalחידושים בחקר תולדות יהודי גרמניה ומרכז אירופה
Volume22
StatePublished - 2020

IHP Publications

  • ihp

Cite this