הקשר בין משתנים אישיים ומשתני הקשר של בני נוער מתנדבים ובין תגובותיהם להתנדבות

ליאת קוליק

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

מחקר זה עסק בחוויית ההתנדבות בקרב בני נוער בישראל, חוויה שהוערכה לפי תגובותיהם להתנדבות: החיוביות – שביעות רצון מההתנדבות ותחושת נתינה למוטבים ולקהילה, והשליליות – המתבטאות בתחושה כוללת של שחיקה נפשית בהתנדבות. במחקר השתתפו 102 בני נוער, בנים ובנות, המתנדבים בשירותי הרווחה. על סמך הגישה האקולוגית לחקר התפתחות האדם, בחן המחקר את התרומה המשולבת של שתי מערכות אקולוגיות – המערכת האונטוגנית, המאפיינת את העצמי של הפרט, ומערכת המיקרו, המאפיינת את סביבתו הקרובה של הפרט – לשונות בתגובות המתבגרים להתנדבות. המערכת האונטוגנית מיוצגת במחקר זה על-ידי משתני הרקע של המתנדבים (רמת דתיות ומין) ובתחושת ההעצמה. מערכת המיקרו מיוצגת על-ידי משתני ההקשר המשפחתי של המתנדבים (התנדבות ההורים ותמיכת המשפחה בהתנדבות) ובמשתני ההקשר ההתנדבותי (תגמולי ההתנדבות, קשיים הקשורים לארגון המפעיל, קשר עם אנשי מקצוע, פעילות חברתית במקום ההתנדבות ומספר שעות ההתנדבות בשבוע). ממצאי המחקר מלמדים שקיימים קשרים מובהקים בין משאב ההעצמה ותגמולי ההתנדבות ובין תגובות בני הנוער להתנדבות. כלל משתני המחקר הבלתי-תלויים מצליחים להסביר אחוזים ניכרים מהשונות בשחיקה הנפשית בהתנדבות ובשביעות הרצון מההתנדבות. משתני הרקע והקשיים הקשורים לארגון המפעיל מסבירים יותר מכל המשתנים האחרים את השחיקה הנפשית בהתנדבות. תגמולי ההתנדבות והקשר עם אנשי מקצוע מסבירים ביותר את שביעות הרצון מההתנדבות. כמו כן, העצמת המתנדב, משתני ההקשר המשפחתי ומשתני ההקשר ההתנדבותי מסבירים ביותר את תחושת הנתינה למוטבים ולקהילה (תקציר מתוך המאמר).
Original languageHebrew
Pages (from-to)576-605
Number of pages30
Journalמגמות: רבעון למדעי ההתנהגות
Volume45
Issue number3
StatePublished - 2008

IHP Publications

  • ihp
  • Burn out (Psychology)
  • Content (Psychology)
  • Power (Social sciences)
  • Religiousness
  • Satisfaction
  • Social service
  • Voluntarism
  • Youth

Cite this