הקניית הישראליות: עבודת הסומכות במרכזי הקליטה של עולי אתיופיה

ענבל אסתר סיקורל, רחל שרעבי

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

המאמר עוסק בעבודתן של סומכות (מדריכות) במרכזי קליטה של עולים מאתיופיה. בחינת האסטרטגיות של קליטת העולים במדינת ישראל במשך השנים מצביעה על שינויים מרחיקי לכת, מדיניות כור ההיתוך הוחלפה במידה רבה במדיניות קליטה הגורסת פלורליזם תרבותי. בחינת קליטתן של עולות מאתיופיה בעשור הראשון של המאה העשרים ואחת העלתה כי הפלורליזם התרבותי עודד גם תפיסות מסורתיות ובייחוד את העצמת הביתיות. העברת הטיפול בעולות מאתיופיה לידי סומכות שהן עצמן עולות ותיקות מאתיופיה הקנתה לנשות העדה דפוסים ביתיים הנהוגים בישראל, ובראשם שמירה על היגיינה, פנייה לשירותי הבריאות, סמכות הורית מכבדת ויחסים זוגיים שאינם מושתתים על כפיפותה הטוטלית של האישה לבעלה. הדרכה זו תורמת להפנמתה של התרבות הישראלית בתודעתן של הנשים האתיופיות ומקשרת אותן עם ביתן, שעם עלייתן נתפס כזירה שבה מטופח הקשר החדש עם המדינה הקולטת. נמצא אפוא שהביתיות הישראלית היא מנוף להטמעת ערכים חדשים כהיגיינה ושוויון והן מקור להעצמת התפיסה בדבר מקומן המסורתי של הנשים. תהליך זה נצפה גם בקרב הסומכות האתיופיות, שכן בעבודתן הן מדגימות גם את תהליך ההפנמה של הערכים הישראליים שהן עברו בעצמן. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationמגדר בישראל (קובץ בעריכת מרגלית שילה וגדעון כ"ץ)
Publisherהוצאת מכון בן גוריון לחקר ישראל והציונות
Pagesכר' ב: 790-815
StatePublished - 2011

IHP Publications

  • ihp
  • Immigrant absorption -- Israel
  • Jews, Ethiopian -- Eretz Israel
  • Jews, Ethiopian -- Israel
  • Mentoring
  • Training
  • Women

Cite this