הקהל כגוף כלכלי, הקדש המוסתערבים בקהיר לאור תעודות הגניזה

Translated title of the contribution: The Community as an Economic Body: The Property of the Cairo Musta'rib Community in Light of Genizah Documents

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

המאמר דן בהיבטים השונים בחיי הקהל המוסתערבי של קהיר במאה ה-16. המחבר מציג מקור חדש ועשיר שנמצא בגניזה - שרידים מפנקס חשבונות בערבית-יהודית שניהל גזבר ההקדש של הקהל המוסתערבי בעיר. מדפי הפנקס עולה תמונה חיה של מוסתערבים בקהיר במחצית השנייה של המאה ה-16. מתוך מאות הרישומים של ההכנסות וההוצאות עולה חברה תוססת, מאורגנת, בעלת ערכים ברורים של תמיכה בלומדי תורה ובנזקקים. בדומה לקהלים אחרים באמפריה, התמקד הקהל בדאגה לצורכיו שלו - תמיכה בעניי הקהל, מימון פעילותם השוטפת של בית הכנסת ושל שכירי הקהל, ומתן תמיכה לשכבה התורנית בקהל. עם זאת המבט היה מופנה גם החוצה, אל החלש והזר. ידו של הגזבר לא הייתה קפוצה מלתת סיוע לעוברי דרך ולמהגרים שהתיישבו בקהיר באופן זמני או דרך קבע. דפי הפנקס מסייעים לנו לשרטט לראשונה את דמותה של העילית התורנית של המוסתערבים בקהיר, ותורמים להבנת פעילותו של מוסד ההקדש בציבור זה ככלי מרכזי לניהולו הכלכלי של הקהל.
Translated title of the contributionThe Community as an Economic Body: The Property of the Cairo Musta'rib Community in Light of Genizah Documents
Original languageHebrew
Pages (from-to)25-69
Number of pages45
Journalגנזי קדם
Volume7
StatePublished - 2011

IHP Publications

  • ihp
  • גניזה קהירית
  • Cairo Genizah
  • הקדש
  • Hekdesh
  • יהודי מצרים -- קהיר
  • Jews -- Egypt -- Cairo
  • היסטוריה יהודית -- ימי הביניים
  • Jews -- History -- Middle Ages, 500-1500

Cite this