הקדמה

Tzvi Mark, Roee Horen

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterpeer-review

Original languageAmerican English
Title of host publicationרבי לוי יצחק מברדיטשב
Subtitle of host publicationהיסטוריה, הגות, ספרות וניגון
Editorsצ. מרק, ר. הורן
Place of Publicationרמת גן
Publisherהקתדרה לחקר החסידות ע"ש ר' לוי יצחק מברדיטשב, אוניברסיטת בר אילן
Pages9-14
ISBN (Print)9789655643398
StatePublished - 2017

Cite this