הקדמה: מעמדה האינטלקטואלי של הפרשה

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

האם ראויה פרשת ילדי תימן הנעדרים להתייחסותם של אינטלקטואלים ישראלים? היש מקום לאינטלקטואליזציה של הפרשה? הקובץ הוא תולדה של כינוס אקדמי שהתקיים באוניברסיטת בר אילן בחורף 2013. ערכו החברתי-פוליטי של הקובץ מיוסד על שני אדנים בעלי אופי מנוגד: האחד הוא מעמדה המתבסס והולך של הפרשה בתודעה הציבורית בישראל, תהליך שלאחרונה מציף את שאלת זכאות הקורבנות להכרה בנרטיב שלהם ובעקבותיה את המאבק לגילוי האמת; האחר הוא אופיו ומגמותיו של שדה יצירת הידע הישראלי, המקבעים את הפרשה מחוץ לגבולות הדיסציפלינה, ובכך מחזקים את תיוגה כ"חריג". בעיניי, פרשת ילדי ישראל הנעדרים כמוה כפרשת דרייפוס, נושאת בנרטיב עוולה המפצל את השיח האינטלקטואלי בישראל ומחייבת להתבוננות עצמית ולחשבון נפש (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationילדים של הלב
Subtitle of host publicationהיבטים חדשים בחקר פרשת ילדי תימן
Editorsטובה גמליאל, נתן שיפריס
Place of Publicationתל אביב
Publisherרסלינג
Pages9-52
Number of pages44
StatePublished - 2019

Publication series

Name הסדרה לחקר ישראל - חברה, תרבות והיסטוריה

IHP Publications

  • ihp
  • ילדי תימן
  • Jews, Yemeni -- Israel
  • Missing children -- Israel

RAMBI Publications

  • RAMBI Publications
  • Jews, Yemeni -- Israel -- History
  • Missing children -- Israel
  • Missing persons -- Investigation -- Israel

Cite this