הפתיחה לספר תולדות האדם לר' יוסף הבא משושן

ליאור זקס-שמואלי

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

ספר תולדות אדם הוא החיבור הראשון שיוחס לחכם בשם ר' יוסף הבא משושן הבירה וזכה להידפס כספר קבלה. ר' יוסף הוא מקובל שככל הנראה פעל בקסטיליה בסוף המאה הי"ג או לכל היותר בתחילת המאה הי"ד ומוצאו מהעיר שושן בפרס מוטל בספק. החיבור יצא לאור בפעם הראשונה והיחידה כחלק מספר המלכות שהוציא לאור המלומד יעקב משה טולידאנו בקזבלנקה תר"צ (1930) והוא ייחסו בטעות לר' דוד הלוי (מסביליה). דא עקא, ספר תולדות אדם הובא לדפוס בשיבוש ניכר, תחת כותר אחר ובלא הבחנתו מחיבורים קבליים נוספים. לבד מהנוסח המשובש של הדפוס, ראשיתו של החיבור חסרה, ובכך אבד מעיני הקורא השער להיכנס אליו. מחקר זה משלים את החסר ומוציא לראשונה לאור את הפתיחה החשובה של החיבור על פי כתב יד יחידי, ומקדים מבוא לבא בטרקלינו. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)47-76
Number of pages30
Journalקבץ על יד: סדרה חדשה
Volume26
StatePublished - 2018

IHP Publications

  • ihp
  • Anthropomorphism
  • Cabala
  • Cabala in literature
  • God
  • Identification
  • Manuscripts, Hebrew
  • Philology

Cite this