הפרגמטיקה של למידת מילים

סמדר פתאל, גיל דיזנדרוק

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

המאמר עוסק בשאלה אילו מנגנונים קוגניטיביים עומדים לרשות ילדים בבואם להבין את משמעות המילה ששמעו ובוחן את היכולות המאפשרות לילדים לצמצם את טווח המשמעויות האפשרי כדי לבחור את הרפרנט המתאים למילה. לשם כך מתוארות חמש גישות עדכניות - גישת הקלט שמדגישה את הכוונת הסביבה; גישת האילוצים הלקסיקליים שמציגה מערכת של עקרונות לוגיים בסיסיים; הגישה התחבירית שמדגישה את התפקיד התחבירי של המילה; גישת הקשב והלמידה שמבליטה יכולות כלליות כגון זיכרון, קשב ולמידה; הגישה החברתית-הפרגמטית שמציעה כי ההסקה לגבי כוונות הדובר מסייעת לילדים בתהליך זה. המאמר סוקר שורה של מחקרים התומכים בכל אחת מהגישות. המאמר מתמקד בגישה החברתית-הפרגמטית, שלפיה קיימת העדפה בולטת בקרב ילדים שהתפתחותם תקינה להשתמש במנגנונים פרגמטיים על פני שימוש בכל מנגנון אחר, וכן מוצגות עדויות אמפיריות שבחנו את הטענה. בנוסף נבחנת השאלה האם ניתן לרכוש מילים ללא יכולות פרגמטיות בעזרת עדויות מאוכלוסיות שונות. לסיכום נבחנת השאלה האם קיים הבדל מהותי בין רכישת מילים הנעזרת במנגנונים פרמטיים לכזו שאינה נעזרת בהם (תקציר מתוך המאמר).
Original languageHebrew
Pages (from-to)31-54
Number of pages24
Journalאוריינות ושפה
Volume2
StatePublished - 2009

IHP Publications

  • ihp
  • Children -- Language
  • Language acquisition
  • Learning
  • Meaning (Philosophy)
  • Parent and infant
  • Pragmatics
  • Preschool children
  • Vocabulary
  • Word (Linguistics)

Cite this