הפילוסופיה הפוליטית של האדם המורד

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

ספרו של אלבר קאמי, 'האדם המורד', שפורסם ב-1951, הוא הטקסט הפילוסופי-פוליטי המשמעותי ביותר שלו. המאמר פותח בקריאה האתית של המרד שהציג אבי שגיא ותפיסת הסולידריות העולה ממנה, ומראה שהקשיים העולים מקריאה זו מחייבים קריאה פוליטית של מושגי המרד והסולידריות שמציע קאמי. המחבר מבקש להראות שהמרד אמור לשמש כבסיס להצדקת הקיום המשותף במסגרת פוליטית וכעיקרון מנחה של התוכן הנורמטיבי של מסגרת זו, ושראייה כזו של המרד מחייבת את הטמעת הערכים הגלומים בו בעיצוב מוסדותיה הבסיסיים של החברה. לבסוף, המחבר מציע כיוונים ראשוניים לפיתוח משמעות המרד והסולידריות כעקרונות המנחים את עיצוב המסגרת הפוליטית.
Original languageHebrew
Pages (from-to)143-164
Number of pages22
Journalעיון: רבעון פילוסופי
Volumeס"ה
StatePublished - 2016

IHP Publications

  • ihp
  • Political science
  • Revolutionaries
  • Revolutions
  • Solidarity
  • מהפכות ומהפכנים
  • מחשבה מדינית
  • סולידריות
  • קמי, אלבר -- האדם המורד

Cite this