‫ העת הזאת: הגות יהודית במבחן ההווה

Translated title of the contribution: The present age : looking at Jewish thought today

Research output: Book/ReportBookpeer-review

Abstract

ספר זה הוא חלק ממאמץ מתמשך... ליצור פילוסופיה יהודית המתמודדת עם אתגרי הקיום היהודי והישראלי בהווה. זאת באמצעות פרספקטיבה כפולה - הדיאכרונית והסינכרונית - המכוננת פילוסופיה שעניינה הוא ההווה שבתוך רקמת התרבות והמסורת הממשית; העבר מתפרש מתוך ההווה, על ערכיו והזיקות האנושיות המכוננות אותו. ברם, הווה זה אינו מנותק מהעבר, אלא מכיל את משקעיו: המיתוס, האתוס, הזיכרון, התרבות והמסורת. הרפלקסיה הפילוסופית שפרופ' שגיא מציע מבטאת מודעות למיזוג האופקים בין השניים. יתר על כן, היא משקפת נאמנות ומחויבות לעבר ולהווה המכוננים מיזוג אופקים זה
Translated title of the contributionThe present age : looking at Jewish thought today
Original languageHebrew
Place of PublicationRamat Gan,Israel
PublisherBar Ilan University Press
Number of pages272
ISBN (Print)9789652264916
StatePublished - 2017

Publication series

NameMahshavot - A Series for Studies in Jewish Thought in Memory of Isidore Friedman
PublisherSagi A.

Bibliographical note

JVC Kinneret College
‫ מכון שלום הרטמן (ירושלים) גוף מנפיק

Cite this