הערות אחדות על מעמדה התאולוגי של הרפואה בהגות היהודית בביזנטיון בשלהי ימי הביניים

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

ההערות הספורות שהצגתי נועדו לתת פרספקטיבה תרבותית ביחס לרפואה כרכיב בהשקפת העולם ובאתוס היהודי בסביבה הביזנטית. הערות אלה מלמדות על עצם קיומו של עניין תאולוגי ברפואה בקרב הוגים יהודים ברחבי ביזנטיון במאות הארבע עשרה והחמש עשרה, דהיינו בתקופת שקיעה של האימפריה, התפזרותה באזורי אסיה הקטנה ויוון וכיבושה בידי העות'מאנים . באותה מידה היה קיים עניין מטא - רפואי, דהיינו מעמדו של הרופא ומעמדה של הרפואה. לעתים עניין זה התבטא במתח שבין דעות רופאים לדעות פילוסופים ולעתים הוא התבטא ביחס החשדני כלפי הרפואה בכלל. הדיון מלמד, שההוגים היהודים הביזנטים היו מודעים לסוגיות המרכזיות שהעסיקו את עמיתיהם בספרד, פרובנס ואיטליה, אולם הם לא העמיקו בהן בכתביהם התאולוגיים והפילוסופיים המובהקים במידה כזו כדי ליצור שיטה. בלאו הכי היו כתבים אלה דלים. הסוגיות שעמדו בהם על הפרק היו מעמד הרפואה, רפואה ואסטרולוגיה, אנטומיה ופיזיולוגיה וכן הלאה. הווי אומר שהרפואה נידונה בהיבט התרבותי הרחב. תשומת לב מיוחדת ניתנת למעמדו של הרופא בקהילה, למומחיותו ולמקצועיותו. כושר ההכלה והספיגה של החכמים היהודים הביזנטיים היה מפליג, ומסורות שונות מצאו להן ביטוי בדיוניהם. לבסוף יש להעיר, שדלות המקורות שעמדו בפני הוגי ביזנטיון הרחוקה ממרכזי ההגות במערב הרימה אף היא תרומה להיעדר שיטתיות ולהצטמקות הידע. לעתים נותרו בידנו פסוודונים בלבד, ואף איננו יודעים להצביע על מקורם. הוגים יהודים ביזנטיים לא מעטים נדדו מביזטיון מזרח ומערבה, וכתביהם הם תוצאה של מפגשי תרבויות. כתבי יד יהודים ביזנטיים רבים מצפים עוד לגאולתם, ולא באתי אלא להעיר על ראשי פרקים. (מתוך המאמר)
Original languageEnglish
Pages (from-to)ט-כז
Journalקורות: שנתון לתולדות הרפואה ומדעי הטבע
Volumeכו
StatePublished - 2022

IHP Publications

 • ihp
 • יהדות ורפואה
 • Medicine -- Religious aspects -- Judaism
 • רפואה -- היסטוריה -- ימי הבינים
 • Medicine, Medieval -- History
 • תיאולוגיה
 • Theology
 • יהודי ביזנטיון
 • Jews -- Byzantine Empire
 • יהדות ואסטרולוגיה
 • Jewish astrology
 • פילוסופיה יהודית של ימי הביניים
 • Jewish philosophy -- Middle Ages, 500-1500
 • כומטינו, מרדכי בן אליעזר
 • Comtino, Mordecai ben Eliezer -- active 15th century
 • ענבי, שלום בן יוסף -- המאה ה-15
 • Anavi, Shalom ben Yoseph
 • קלקיש, אלנתן בן משה
 • גוף ונפש
 • Mind and body

Cite this