הסתייגות סמויה ממדרשים בפירושי רש"י לתורה

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

בכמה מקומות בפירושיו מזכיר רש"י מדרשי אגדה והלכה, מביע הסתייגות מפורשת מן הדרך הפרשנית שלהם , ומסביר את הכתובים בדרך אחרת. המאמר הראה כי לעיתים רש"י מביע את הסתייגותו מן המדרש בדרך סמויה. הוא מסתמך על חלקים מדברי המדרש ומשלבם בפירושו, ובה בעת הוא מביע הסתייגות מחלקים אחרים של המדרש, ומציע פירוש חליפי לכתובים. הסתייגותו של רש"י יכולה להיחשף רק מתוך השוואת פירושו למקורותיו. וייתכן שרש"י כיוון את פירושו לשני סוגים של מעיינים: הקוראים את הפירוש בפני עצמו יראו לפניהם פירוש לשוני פשוט, ואילו הקוראים המודעים למקורו של רש"י יבחינו בקוו הפרשני המיוחד שלו, הנבדל מזה של מקורותיו. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationעיוני מקרא ופרשנות
Place of Publicationרמת גן
Publisherהוצאת אוניברסיטת בר אילן
Pages279-291
Number of pages13
ISBN (Print)9789652263186
StatePublished - 2008

IHP Publications

  • ihp
  • Aggada
  • Bible -- Criticism, interpretation, etc
  • Criticism (Philosophy)
  • אגדות חז"ל
  • ביקורת (פילוסופיה)
  • פרשנות המקרא
  • שלמה בן יצחק (רש"י) -- פרוש לתורה

Cite this