הסיפור היהודי - פנומנולוגיה של ז'אנר: הערה לשני כרכיה הראשונים של "האנציקלופדיה של הסיפור היהודי"

אבידב ליפסקר

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

החומר הסיפורי והמדעי הרב שנאסף בשני הכרכים של "האנציקלופדיה של הסיפור היהודי" שבסדרת "תימה" מאפשר כבר בשלב מוקדם זה של המפעל הצטיירות של תובנות חדשות, ואותן מבקש מחבר המאמר להציג מתוך הסתכלות משווה בשלושה סיפורים המיוצגים בערכים שבכרך השני: "ניסיונו של מתיא בן חרש", "החלוק המבהיק", ו"נתן דצוציתא". במהלך עיצוב ערכים אלה לאנציקלופדיה ועבודת המחקר הקשורה בהם התבלטו יותר ויותר מערכות היחסים שבין ידע מסורתי המועבר מקהילה מספרת אחת לאחרת ובין ידע מודחק שהובלע בגרסאות הסיפורים. מחבר המאמר מבקש לטעון כי בכל סיפור, בין שהוא גרסה עממית המוגדת בעל-פה, ובין שהוא גרסה טקסטואלית שיש לה מראה מקום ביבליוגרפי-היסטורי, גלום זיכרון תודעתי-תרבותי שיש בו שתי שכבות; שכבה אחת של העברת ידע גלוי ומוסכם (תוכן תודעתי קהילתי שעבר קנוניזציה) כמסירה רפרנציאלית על ריאליה, הנתפסת לעתים באופן שגוי כתיאור פשוט של תמונה מילולית על אודות החיים הפולקלוריים של קהילת המספר. השכבה האחרת רמוזה בתוך הסימנים המילוליים האלה כסמיוטיקה של ידע מודחק ומוצפן על כל מה שהוא מוקצה ומודר באותה קהילה. היא אוצרת בתוכה את עולם הפרדיגמות שהובסו במאבק תרבותי שהתרחש במרחב שבו עוצב הסיפור המסוים.
Original languageHebrew
Title of host publicationמעשה סיפור
Subtitle of host publicationמחקרים בסיפורת היהודית
Editorsא. ליפסקר-אלבק, ר. קושלבסקי
Place of Publicationרמת גן
Publisherהוצאת אוניברסיטת בר אילן
Pages27-34
Number of pages8
Volumeג
ISBN (Print)9789652264251
StatePublished - 2013

Publication series

Nameתימה

IHP Publications

  • ihp
  • האנציקלופדיה של הסיפור היהודי

RAMBI Publications

  • RAMBI Publications
  • Aggada as literature
  • Hebrew literature
  • Midrash -- Criticism, Textual
  • אלשטין, יואב [ואחרים] (עורכים) -- אנציקלופדיה של הסיפור היהודי

Cite this