הניסויים המדעיים לבחינת שאלת בליעה ופליטה בכלים

יאיר פרנק, לביא שילר, דרור פיקסלר

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

מבוכה גדולה קיימת בדורנו ביחס לשאלת בליעה ופליטה בכלים בני ימינו. לכאורה ניכר בעין שהמציאות אינה מתאימה להגדרות ההלכתיות. נראה שבכלים שלנו הבליעה אין בה כדי נתינת טעם, שכן פעמים רבות אנו משתמשים באותו סיר, ונדיר שטועמים בו אפילו טעם מועט של התבשיל הקודם. ברם, שאלה זו נותרה ללא הערכה מצד המדידות המדעיות. כותבי המאמר ביצעו עבודת מחקר וסידרת מדידות על מנת לבחון שאלה זו. הניסויים כוללים בדיקת משקל ובדיקת בליעה ופליטה של אטומים יונים לצד ניסוי חדש עם מולקולות פלאורסצנטיות. המחברים מראים כי קיימת בליעה ופליטה בדגמים שנבדקו, ומכאן עולה כי גם מתכות וזכוכית המיוצרים כיום בולעות ופולטות. אמנם שלושת הניסויים הראו כי שיעור הבליעה והפליטה בכל הדגמים קטן מאוד, למעט החרס שבה השיעור משמעותי וניכר. ברם, מהניסויים עולה שהפליטה בכלי הבישול הרגילים היא קטנה מאוד, ואינה מתקרבת לשיעור אחד בשישים.
Original languageHebrew
Journalבדד: כתב-עת לעניני תורה ומדע
StatePublished - 2015

IHP Publications

  • ihp
  • Civilization, Modern
  • Judaism
  • Kashrut
  • Science -- Experiments
  • יהדות ומודרניזם
  • כלים
  • כשרות
  • ניסויים מדעיים

Cite this