הנזירות, הפרישות ומידת חסידות במשנת הנצי"ב מוולוז'ין

Translated title of the contribution: Naziritehood, Asceticism and Supererogatory Conduct in the Teachings of R. Naftali Zvi Yehuda Berlin of Volozhin

אלי גורפינקל

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

מאמר זה מבקש להוסיף תרומה צנועה למחקר המתהווה על עמדותיו הפילוסופיות והתיאולוגיות של הנצי"ב ולדון בסוגיה אחת, שהשלכותיה מרובות: מהו יחסו של הנצי"ב לפרישות ולנזירות? היהדות כדת מעשית דורשת מן המאמינים פרישות כלשהי ומאפשרת גם החמרה אישית מעברל דרישה המחייבת. אחת מן האפשרויות היא הנזירות. הנזירות אינה חובה אלא אפשרות המונחת לפתחו של המאמין היכול לקבל אותה עליו בנדר. האם הכנעה דתית זו רצויה? אם כן, מהי רמת הפרישות שבה מדובר? מי אמור לילך בדרך זו, ומתי? האם הנהגה זו היא פרי של דרגה דתית מסוימת או מסלול רוחני האמור לקדם את המאמין אל דרגה דתית-רוחנית עליונה? ובכלל, ממה יש לפרוש? המאמר מתייחס גם להשקפתו של הנצי"ב בנוגע למסלול דתי אישי, פרישות מינית, פרישות מחיי חברה ואכילה בקדושה.
Translated title of the contributionNaziritehood, Asceticism and Supererogatory Conduct in the Teachings of R. Naftali Zvi Yehuda Berlin of Volozhin
Original languageHebrew
Pages (from-to)1-25
Number of pages25
JournalJSIJ, כתב עת אלקטרוני למדעי היהדות
Volume21
StatePublished - 2021

IHP Publications

  • ihp
  • Abel -- (Biblical figure)
  • Cain -- (Biblical figure)
  • Food -- Religious aspects -- Judaism
  • Food habits -- Religious aspects -- Judaism
  • Hasidism
  • Individualism
  • Nazarite (Judaism)
  • Sex -- Religious aspects -- Judaism

Cite this