"הנה כוונת הלשון": פרגמטיזם ואוניברסליות בלשונו של ספר הכוזרי

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterpeer-review

Abstract

לשונו הספרותית-פילוסופית של ספר הכוזרי היתה ועודנה גורם מרכזי בביסוס מקומו המרכזי בהגות היהודית מימי הביניים ועד ימינו, אם כי היה מי שחלק על איכות הלשון. עם זאת, היא נתפסה במחקר כאמצעי המשרת את הפן האידיאי של הספר, שעיקרו "ספר תשובות לטענות נגד הדת המושפלת והבאת ראיות להגנה עליה". אחד מביטוייה של לשון זו שכבר נידון במחקר, הוא קיומן של סתירות לכאורה או סתירות ממשיות בדברי החבר. במאמר זה המחברת מבקשת להציע לקרוא מתחים אלה תוך בחינת היחס בין כוונה למעשה באופן שונה מכפי שהוצע עד כה. לצד האפשרויות של מתח בין גלוי לנסתר או פערים בין עמדות החבר לבין עמדתו של ריה"ל כדובר גלוי בפתיחה וכדובר סמוי בהמשך הספר, המחברת מציעה מבט על הדיאלוג כתהליך שבו מתרחש שינוי במקביל, הן בעמדת מלך כוזר והן בעמדת החבר. חידושו של מאמר זה הוא בניסיון להראות כיצד שינוי זה מתרחש באמצעות שפת הדיאלוג ומבוטא בה, כך שהדיאלוג אינו רק אמצעי פואטי או מתודי כדי להכיל סתירות, אלא בעיקר אמצעי לחולל שינוי מעשי בחיי משתתפיו.
Original languageHebrew
Title of host publicationשירת ההגות
Subtitle of host publicationעיונים ביצירתו של ר' יהודה הלוי
Editorsאפרים חזן, דב שוורץ
Place of Publicationרמת גן
Publisherאוניברסיטת בר אילן
Pages123-150
Number of pages28
ISBN (Print)9789652264718, 965-226-471-7
StatePublished - 2016

Publication series

Nameמחשבות: סדרת מחקרים במחשבת ישראל
Nameקהילה ומורשת

IHP Publications

 • ihp
 • Dialogue
 • Intention
 • דיאלוג
 • יהודה בן שמואל הלוי -- ספר הכוזרי
 • כוונה
 • פרגמטיזם

RAMBI Publications

 • RAMBI Publications
 • Dialogues
 • Hebrew language, Medieval -- Spain -- History
 • Jewish philosophy -- 12th century
 • Judah -- ha-Levi -- active 12th century -- Kuzari

Cite this