המקף מול היעדרו: קווי יסוד לניתוח השוואתי בין-תרבותי של ישראל והתפוצה המערבית: [מתוך המדור: דת ותרבות]

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

במאמר תיאורטי זה אציג קווי יסוד לניתוח תרבותי השוואתי של הפירושים הניתנים לקודים תרבותיים משותפים ליהודי ישראל וליהודי צפון אמריקה. על בסיס הגדרת 'תרבות' כמערך של משמעות, אבקש לפתח את משנתו של ההוגה והחוקר אפרים שמואלי, הרואה בתרבויות יהודיות מערכי משמעות המאורגנים סביב מושגים וחוויות הנטועים בהקשרים היסטוריים ונתפשים כ'מהות' היהדות. ככאלו, הם מארגנים את גבולות הקבוצה ('מיהו יהודי'), ומקיימים מתח, תחרות, חילוף חומרים הדדי ודיאלוג עם תרבויות יהודיות אחרות. אני מציע, בעקבות שמואלי, לנתח את מערכי המשמעות הדומיננטיים בקרב יהודי התפוצה המערבית וישראל כמוכתבים מעקרון המקף של 'תרבות האמנציפציה' מול עקרון הדומיננטיות הסמלית של 'התרבות הלאומית' (בהתאמה). מעקרונות אלה נגזרים קווי דמיון ושוני בפירושים הניתנים בשתי התרבויות לקודים תרבותיים בעלי מוצא משותף, כגון 'יהודיוּת' או 'משפחה יהודית'. לפיכך, בצד היותה מתוחה ותחרותית, מערכת היחסים היא גם דיאלוגית ומפרה. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationהעולם היהודי - מבטים מישראל: דימויים, ייצוגים וגבולות (קובץ בעריכת אופיר עבו ; תניא ציון-וולדקס)
Place of Publicationישראל
Publisherמכון בן גוריון לחקר ישראל והציונות
Pages45-69
Number of pages25
ISBN (Print)9789655101362
StatePublished - 2020

IHP Publications

  • ihp
  • Israel -- Civilization
  • Israel and the diaspora
  • Jewish diaspora
  • Jewish families
  • Jews -- Emancipation
  • Jews -- United States
  • Judaism and culture
  • Nationalism

Cite this