המחוקק הישראלי והמשפט העברי: חיים כהן בין מחר לאתמול

עמיחי רדזינר, שוקי פרידמן

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

חיים כהן נחשב אחד מחשובי המשפטנים שפעלו במדינת ישראל. קשה להפריז בגודל תרומתו לעיצוב מערכת החוק והמשפט של המדינה. מקובל לחשוב כי אחד מתווי ההיכר של פעולתו המשפטית הוא יחסו החם והאוהד אל המשפט העברי, והוא נחשב כמי שתרם רבות לשילוב המשפט העברי בחקיקה ובפסיקה. מאמר זה בוחן מחדש סוגיה אחרונה זו. המאמר מתמקד בפעולתו של חיים כהן בשנתיים שקדמו להקמת המדינה ובעשור הראשון לקיומה. בחינתה של תקופה זו מלמדת על פער גדול בין עמדותיו הראשוניות, שאכן צידדו בשילוב המשפט העברי בקנה מידה נרחב, מטרה שכהן אף פעל באופן מעשי להגשמתה, לבין העמדות שהתעצבו אצלו במהלך 1948 ובשנים הראשונות לקיומה של המדינה. המאמר בוחן בתחילתו את עמדות המוצא ביחסו של כהן אל המשפט העברי, כפי שהן משתקפות בכתיבתו המוקדמת בין השנים 1947-1946, ובסופו את העמדות שאליהן הגיע לאחר מכן, כפי שהוא מצהיר עליהן. באמצעות בחינת דרכו של כהן, שהיה כאמור דמות מפתח בעיצוב החוק הישראלי, המאמר מגלה כי התפיסה הרווחת שלפיה בחוקיה האזרחיים הראשונים של המדינה היה מקום ניכר למקורותיו של המשפט העברי - אינה נכונה. יתרה מזו, עולה כי כהן היה שותף ליצירת מצג שלפיו המשפט העברי מהווה מקור ראשון במעלה למשפט הישראלי, מתוך מגמה לזכות בלגיטימציה ציבורית למהלכי החקיקה. במהלך המאמרים הקוראים נחשפים לוויכוחים העקרוניים שהתקיימו סביב אופייה זה של החקיקה הישראלית, ויכוחים ששני הדוברים המרכזיים בהם היו חיים כהן וזרח ורהפטיג, אשר ניהלו למעשה ויכוח עקרוני בשאלת היחס שבין "המשפט העברי" לבין ההלכה המסורתית (תקציר מתוך המאמר).
Original languageHebrew
Pages (from-to)167-244
Number of pages78
Journalעיוני משפט
Volume29
Issue number1
StatePublished - 2005

IHP Publications

 • ihp
 • Inheritance and succession
 • Inheritance and succession -- Israel
 • Jewish law
 • Law -- Codification
 • Legislation
 • דיני ירושה
 • הלכה
 • ורהפטיג, זרח -- 1906-2002
 • חוק הירשה, תשכ"ה- 1965
 • חקיקה
 • כהן, חיים הרמן -- שופט -- 1911-2002
 • משפט עברי
 • קודקס (ספר החוקים והדינים)

Cite this