המחאה נגד האל כתופעה דתית

אבי שגיא, ניר שגיא

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterpeer-review

Abstract

המאמר מבקש לבחון את המחאה נגד האל כתופעה עצמאית ולשאול אם מסורת ישראל מכירה בתופעה זו, ואם כן כיצד היא מתפרשת. מיקוד זה מאפשר לבחון את המשמעות הרחבה של חובת הנאמנות הדתית ואת סוג הדתיות הנגזרת מכך. אם אכן נראה שהמחאה והביקורת הן יסוד של קבע במסורת ישראל, או אז נוכל לבחון את הקשרים שבין תופעה זו לבין שאלת מעמדו של המוסר. המתודה שבאמצעותה נבחנת תופעת הביקורת והמחאה כלפי האל היא ספרותית-פנומנולוגית. המאמר מתמקד בניתוח הטקסטים כפי שהם מופיעים לפנינו, ולפיכך לא עוסק בהיסטוריה או בגנאלוגיה של טקסטים אלו; מהטקסטים שהמחברים עוסקים בהם הם יבקשו לחלץ קול עקיב המציג עמדה ברורה ובולטת בשאלת מקומו של שיח הביקורת והעימות עם האל ומשמעותו הדתית של שיח זה. מטעמים אלה גם לא יוצג ניתוח היסטורי שיטתי של הדיון בשאלת מעמד הביקורת למן המקרא ועד ימינו. המאמר מתמקד בשאלה אם אפשר למצוא תפיסת יסוד העולה מבעד לטקסטים יהודיים מעידנים שונים. המחברים ניגשים אל מכלול הטקסטים בעיקר מהספרות הרבנית, לא כדי לפענח את מה שעמד בבסיס כתיבתם; הם פונים אליהם מנקודת המבט של ההווה, שבו מכלול הטקסטים האלה מצויים לפנינו כמורשת הסדורה של המסורת היהודית. השאלה המרכזית שמנחה את מחברי המאמר היא מה טיבה של הנאמנות הדתית, ומה נגזר מכך בדבר הביקורת והעימות עם האל. המאמר עוסק במשמעות המחאה והביקורת נגד האל; בשאלת ההבחנה בין מחאה ראויה ללא ראויה; בשיח הביקורתי: בין אברהם בסדום לאברהם בעקדה; במארג האתוס של הביקורת והמחאה; בביקורת נורמטיבית ודמות האל: ממכלול הניתוח עולה כי עמדת דתית ביקורתית שיש בה העזה אמורה להתבטא גם בתחום ההלכתי-נורמטיבי. המאמר מתייחס, בין היתר, להשקפותיהם של האישים הבאים בהקשר לסוגיות הנידונות: רשב"א, ר' יוסף אבן כספי, הרב אברהם יצחק קוק, פרופ' ישעיהו ליבוביץ', הרב יחיאל ויינברג, הרב אליעזר ברקוביץ ועמנואל לוינס.
Original languageHebrew
Title of host publicationרוח חדשה בארמון התורה
Subtitle of host publicationספר יובל לכבוד פרופ' תמר רוס עם הגיעה לגבורות
Editorsרונית עיר-שי, דב שוורץ
Place of Publicationרמת גן
Publisherאוניברסיטת בר-אילן
Pages167-215
Number of pages49
ISBN (Print)9789652264954
StatePublished - 2018

Publication series

Nameמחשבות סדרת מחקרים במחשבת ישראל

IHP Publications

 • ihp
 • Abraham -- (Biblical patriarch)
 • Adret, Solomon ben Abraham -- 1235-1310
 • Akedah
 • Berkovits, Eliezer -- 1908-1992
 • Caspi, Joseph -- approximately 1280-approximately 1340
 • Criticism (Philosophy)
 • Faith
 • God
 • Jewish ethics
 • Jewish law
 • Kook, Abraham Isaac -- 1865-1935
 • Leibowitz, Yeshayahu -- 1903-1994
 • Lévinas, Emmanuel
 • Prayer -- Judaism
 • Protest movements
 • Rabbinical literature
 • Sodom (Extinct city)
 • Theological anthropology -- Judaism
 • Weinberg, Jehiel Jacob -- -1966
 • אבן-כספי, יוסף -- 1280-1332
 • אברהם אבינו
 • אדם (יהדות)
 • אדרת, שלמה בן אברהם (רשב"א) -- 1235-1310
 • אלוהים
 • אמונה
 • ביקורת (פילוסופיה)
 • ברקוביץ, אליעזר -- 1908-1992
 • הלכה
 • וינברג, יחיאל יעקב -- רב -- 1884-1966
 • לוינס, עמנואל -- 1906-1995
 • ליבוביץ, ישעיהו -- 1903-1994
 • מוסר היהדות
 • מחאה
 • סדום (יישוב עתיק)
 • ספרות תורנית
 • עקדת יצחק
 • קוק, אברהם יצחק -- רב -- 1865-1935
 • תפילה (יהדות)

RAMBI Publications

 • RAMBI Publications
 • God (Judaism) -- Philosophy
 • God (Judaism) -- Worship and love
 • Good and evil -- Religious aspects -- Judaism

Cite this