המורה כמעצב, הרכז כתומך: תפקיד המורים ורכזי-התקשוב בהוראה בחירום מרחוק בזמן הסגר בעקבות מגפת הקורונה

שלומית חדד, תמר ענבל-שמיר, אינה בלאו

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

מערכות חינוך ברחבי העולם סגרו את בתי הספר במטרה להתמודד עם התפשטות מגפת הקורונה. במחקר הנוכחי 181 מורים בבתי-ספר יסודיים וחט"ב, מהמגזר היהודי והערבי, ענו על שאלונים מקוונים כדי לאפיין ולתאר את תפקידם בעיצוב, פיתוח וארגון חומרי הלמידה בהם הם השתמשו בהוראת החירום מרחוק עם תלמידיהם. בנוסף, נערכו ראיונות חצי מובנים עם 11 רכזי-תקשוב במטרה לחקור את תפקידם בעיצוב וארגון הלמידה במהלך תקופת הסגר (219 היגדים) בנוגע למדיום המועדף על המורים: מחצית מכלל המורים שילבו בין אמצעי מדיום סינכרוניים ואסינכרוניים. בהתייחס למגזר: בעוד מורי המגזר היהודי לא גילו העדפה מובהקת, כ-84% מורים מהמגזר הערבי דיווחו כי העדיפו לשלב אמצעי מדיום על-פי הצורך. ממצאי המחקר העלו כי כ-90% מהמורים תכננו ו/או התאימו את פעילויות הלמידה בחירום בעצמם כאשר רק כ-10% נעזרו ברכז-התקשוב. הבדלים מובהקים נמצאו ביחס לשלב החינוך כ-60% ממורי החטיבה דיווחו כי הינם מפתחים בעצמם את חומרי הלמידה לעומת כ-43% ממורי היסודי. טריאנגולציה על דיווחי המורים מחזקת את הממצאים: מדיווחי הרכזים עולה כי תפקידם העיקרי במהלך תקופה זו היה לספק תמיכה היקפית לצוות ההוראה בחמישה תחומים מובילים: תמיכה ארגונית מערכתית, תמיכה טכנולוגית, תמיכה פדגוגית, תמיכה רגשית ופיקוח על תהליך הלמידה. המסקנות עסקו בצורך בפיתוח וחיזוק כישוריהם של המורים בעיצובו התאמת חומרי-למידה מקוונים. מאידך, בחיזוק תפקיד רכז-התקשוב כחלק אינטגרלי מצוות הניהול הבית ספרי. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationהאדם הלומד בעידן הדיגיטלי: כנס צ'ייס למחקרי טכנולוגיות למידה (קובץ בעריכת: אינה בלאו, אבנר כספי, יורם עשת-אלקלעי, ניצה גרי, יורם קלמן, תרצה לוטרמן)
Place of Publicationרעננה
Publisherהאוניברסיטה הפתוחה, מרכז המחקר לשילוב טכנולוגיות בהוראה ע"ש צ'ייס
Pages16 (2021), 61ע-68ע
Number of pages53
StatePublished - 2021

IHP Publications

  • ihp
  • COVID-19 (Disease)
  • Computer-assisted instruction
  • Teachers
  • Digital media
  • Instructional and educational works
  • COVID-19 Pandemic, 2020-

Cite this