המודל הטריאדי כאמצעי לרפלקציה על התנהגות של שותפי תפקיד בניתוח סיטואציה חינוכית - חקר מקרה

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

מטרת מאמר זה היא לתאר כיצד שלושה שותפי תפקיד שונים, בעלי נטיות יסוד אוריינטטיביות שונות, מפרשים אירוע חינוכי מסוים שקרה בהקשר מנטלי ספציפי. ניתוח האירוע החינוכי ייעשה באמצעות המודל הטריאדי של רנד, המהווה במאמר זה אמצעי לרפלקציה (לניתוח החשיבה על החשיבה) של שותפי התפקיד בסיטואציה שתתואר להלן. מאמר זה מעוגן בגישת המחקר האיכותנית ונעשה תוך שימוש בשיטת חקר מקרה (case Study). המאמר מבוסס על ניתוח אירוע שבמרכזו סיטואציה חינוכית התוהה אם דרך מסוימת שנקט מורה במהלך עבודתו יעילה, מתקבלת על הדעת ורצויה מבחינה חינוכית ודתית. הטענה שמחברת המאמר מבקשת להציג באמצעות המקרה שינותח להלן היא שמעבר לחשיבותה ולתרומתה ההויריסטית של מערכת המושגים שמציע המודל הטריאדי ולהשלכות האמפיריות שיש לה, הרי בסיטואציות מסוימות היא עשויה להפוך לכלי חינוכי אנליטי להבהרת עמדות ונטיות נפש של שותפי תפקיד כבסיס לתכניות התערבות חינוכיות שונות. לטענת המחברת, ייחודו של מאמר זה, היא בכך שניתן לנתח כל התנהגות או אירוע חינוכי מהזווית הצורנית ומהזווית התוכנית. במאמר הנוכחי יתוארו מבחינה תאורטית קווי המיתאר של ההיבט הצורני של הרפלקציה על ההתנהגות בתהליך ניתוח של דילמה חינוכית, כשבמרכזו יוצג המודל הטריאדי של רנד ומרכיביו. לאחר מכן ובזיקה לתיאור יובא הרקע התאורטי של ההיבט התוכני של האירוע, שיעסוק בחינוך באמצעות ביזוי והשפלה. לאחריו יתואר האירוע כפי שהתרחש, והוא ינותח על פי ממדיו של המודל.
Original languageHebrew
Title of host publicationסגנונות קיום: היבטים עיוניים, מדעיים ויישומיים (קובץ בעריכת יעקב רנד ודינה שקולניק)
Publisherהוצאת מכון מופ"ת
Pages300-327
Number of pages28
ISBN (Print)9789655300123
StatePublished - 2009

IHP Publications

 • ihp
 • דילמה
 • Dilemma
 • ניתוח אירועים
 • מורים ותלמידים
 • Teacher-student relationships
 • עלבון
 • Mortification
 • חינוך דתי
 • Religious education
 • תנ"ך -- לימוד והוראה
 • Bible -- Study and teaching

Cite this