המדרש המאוחר הנאו-קלסי: עריכה והתהוות

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

חוקרי האגדה מבחינים בין המדרש הקדום והמדרש המאוחר. מדרש האגדה הקדום, בעיקר הפרשני אך גם הדרשני, עיקרו ומוקדו הוא בדרשת הפסוק המקומי. המדרש המאוחר, לעומת זאת, עיקר עניינו הוא בהרחבת הסיפור המקראי. חוקרים כדוגמת יוסף היינימן, עפרה מאיר, אביגדור שנאן ובעיקר יעקב אלבוים הראו שבמדרשי התנחומא ובחיבורים דוגמת תנא דבי אליהו ופרקי דר' אליעזר אנו עדים לתמורה ביחס שבין המרכיב הפרשני לבין המרכיב הסיפורי שבספרות המדרש . מגמה זו של העדפת רוחב היריעה הסיפורי הבשילה לדעתם, בסופו של דבר, מאוחר יותר בהופעת חיבורים כדוגמת "ספר הישר" ודומיו, הקרובים לסגנון "המקרא המשוכתב" המוכר לנו מספרות בית שני. עיקר עניינו של סגנון זה הוא בסיפור מחדש, בצורה חופשית, של העלילה המקראית. אף אם החיבורים כדוגמת " ספר הישר" ודומיו נוצרו כבר מחוץ לעולמם של חז"ל, הרי שניצני התפתחותם מתגלים עוד קודם לכן. עניינו של מאמר זה הוא להצביע על גלגול נוסף בתולדות המדרש שאותו המחבר מכנה "המדרש המאוחר הנאו קלסי". כוונתו בכינוי זה היא לטיפוס מדרשי מאוחר אף יותר, המתאפיין בשיבה תבניתית לסגנון הפרשני הקלסי הקדום.
Original languageHebrew
Title of host publicationמלאכת מחשבת
Place of Publicationרמת גן
Publisherהוצאת אוניברסיטת בר אילן
Pages87-99
Number of pages13
ISBN (Print)9789654828420
StatePublished - 2011

IHP Publications

 • ihp
 • Bible -- Esther
 • Criticism, Textual
 • Midrash
 • Midrash rabbah -- Esther
 • Midrash rabbah -- Exodus
 • Pirkei de-Rabbi Eliezer
 • השוואת נוסחים
 • מדרש (פרשנות המקרא)
 • מדרש רבה. אסתר
 • מדרש רבה. שמות
 • פרקי דרבי אליעזר
 • תנ"ך. אסתר

RAMBI Publications

 • RAMBI Publications
 • Aggada -- History and criticism
 • Aggada as literature
 • Midrash -- Criticism, Textual
 • Midrash rabbah -- Esther -- Criticism, interpretation, etc
 • Midrash rabbah -- Exodus -- Criticism, interpretation, etc

Cite this