הלכת הצפיות ועבירת הניסיון: ? הילכו שתיהן יחדיו

רות קנאי, רוני רוזנברג

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterpeer-review

Abstract

מאמר זה דן בשאלת תחולתה של הלכת הצפיות על עבירת הניסיון. בניגוד לעמדת הפסיקה שקבעה כי הלכת הצפיות חלה על עבירת הניסיון בכל צורותיה, אנו נטען כי אין להחיל את הלכת הצפיות על עבירת הניסיון וזאת לנוכח הרציונלים המצויים בבסיס הפללת הניסיון ולאור בחינת הרציונלים השונים המצויים בבסיס הלכת הצפיות. במסגרת זו נתייחס גם לדוקטרינת התוצאה הכפולה שהתומכים בה, ולדעתנו גם החולקים עליה, גורסים כי קיימת הבחנה מוסרית בין כוונה לגרום לנזק ובין צפיות קרובה לוודאי שהנזק יתממש. בסיום המאמר נטען להבחנה ברורה בין תחולת הלכת הצפיות על עבירות מטרה לבין אי-תחולתה על עבירת הניסיון. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationספר יעקב וינרוט
Editorsגרשון גונטובניק, אבי וינרוט, חיים זיכרמן
Place of Publicationקרית אונו; צפרירים
Publisherהקריה האקדמית אונו; נבו
Pages475-505
Number of pages31
ISBN (Print)978-965-442-212-3
StatePublished - 2021

Cite this