הכנת תלמידים לשירות הצבאי: הערכה ראשונית.

M. Israelashvili, O. Taubman – Ben-Ari

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Original languageAmerican English
Pages (from-to)408-420
JournalMegamot
Issue number3
StatePublished - 1997

Cite this