הכלכלה הכפרית של השומרון בימי קדם

Shimon Dar

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

הרשימה מתארת את הכלכלה הכפרית של ארץ שומרון החל מתקופת הברזל 1 ועד שלהי התקופה הביזנטית (1200 לפנה”ס – 632 לסה”נ). התיאור מתבסס על עבודות סקר וחפירות ארכיאולוגיות של החופרים הישראליים בשני הדורות האחרונים. בשל המתודות השונות שנקטו הארכיאולוגים בעת ביצוע מחקרי השדה וסיכומם ההיסטורי, אין הניסיון נטול קשיים. למרות קשיים אלה אספנו את כל המידע שפורסם בכתב, מידע נוסף שקיבלנו בעל פה, והשתדלנו להציג תמונת על מסכמת על הכלכלה הכפרית באזור. אין ספק שהתנאים הפיזיים, כמו קרקע, מים ואקלים, הכתיבו את אופי הגידולים, ואילו המבנה החברתי והמדיני הכתיב את אופי החברה הכפרית. מן הראוי לציין ש”שבעת המינים” המצוינים במקרא, שאותם ירשו בני ישראל מן הכנענים, המשיכו לשמש כחוטהשדרה של הכלכלה הכפרית בשומרון לאורך 60 דורות בקירוב. במשך הזמן הממושך הזה נותר השומרון אזור כפרי בעיקרו, ופרנסת תושביו – על ענפי השדה ותוצרתם. (מתוך המאמר)

Cite this