היעדרות מטיפול כתקשורת באמצעות ה'אין'

שרון שטרסבורג

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

המאמר עוסק בהיעדרות מטיפול, תוך התבוננות במושג ההיעדרות ובהשלכותיו על יחסי מטפל-מטופל. תחילה תיסקר הספרות האנליטית (המועטה באופן מפתיע) העוסקת בהיעדרות מטיפול. המחברת תתייחס לשעה החסרה כזמן ומרחב בהם ממשיך הטיפול להתקיים, היא תיגע בתגובות הרגשיות המתעוררות ובהתייחסויות אפשרויות שונות להיעדרות, כמו גם בנושא התשלום עבור הפגישה החסרה. ההתייחסות לדיאלקטיקה שבין נוכחות להיעדר וכיצד מתקיימת ההוויה הטיפולית במתח שבין שניהם היא מרכזית. כמו כן מביאה המחברת תיאור טיפול במטופל שהרבה להיעדר מהפגישות. היא תתאר את השפעת ההיעדרות על מרקם ההעברה - העברה נגדית, והדילמות הטיפוליות הנלוות. היא תבקש לטעון שניתן לראות בהיעדרות דרך לתקשר את מה שלא יכול להיאמר אחרת, או - במילים אחרות - תקשורת באמצעות ה'אין'. (מתוך המאמר) Refereed/Peer-reviewed
Original languageHebrew
Pages (from-to)165-170
Number of pages6
Journalשיחות: כתב-עת ישראלי לפסיכותרפיה
Volume24
Issue number2
StatePublished - 2010

IHP Publications

  • ihp
  • Dialectic
  • Therapist and patient

Cite this