היסטוריה משפטית כמחקר יישומי: הדוגמה של "פקודת המסחר עם האויב 1939"

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

מטרת מאמר זה להראות כי להיסטוריה המשפטית העוסקת בתקופות בנות זמננו יש פוטנציאל גבוה לשמש כמקצוע יישומי. מחקרים משפטיים-ישומיים יתרמו רבות הן להבנת ההווה הן לביצועם בהווה של מהלכים חברתיים, כלכליים ואולי אפילו פוליטיים שאי אפשר לבצעם ללא הידע המחקרי-היסטורי. התנאי לביצוע המחקר היישומי היא מחויבות מוחלטת לכללי המחקר ההיסטורי הצרוף. או אז אין לחשוש מלערוך סוג כזה של מחקרים, ואף יש לעודדם. למאמר ארבעה חלקים. הראשון דן באתגרים ובסייגים של המחקר ההיסטורי-יישומי בן זמננו בכלל וזה המשפטי בפרט; ואילו בשלושת החלקים האחרים יודגמו הטיעונים העולים בחלק הראשון באמצעות פקודת המסחר עם האויב, 1939,1 ומשמעויותיה האקטואליות הרחבות של הפקודה בשני הקשרים: עשיית צדק עם קרבנות השואה והבעלות על הנדל"ן שהותירו אחריהם ב- 1948 תושביהם הטמפלרים של המושבות הגרמניות בארץ. בסיכום המאמר אנו טוענים כי כיום, בבואנו לפתח את תת הדיסציפלינה המחקרית העוסקת בהיסטוריה המשפטית של ארץ ישראל בתקופה המודרנית, חשוב להדגיש כי בנוסף לפוטנציאל המחקרים העיוניים העצום בתחום, יש בה בתת-דיסציפלינה זו, ובמיוחד בהקשרה של תקופת המנדט ותקופת מדינת ישראל, פוטנציאל רב לשימושיות וליישום, ובלבד שהמחקר ישמור על כל כללי המחקר ההיסטורי העיוני ועל מחויבות לאמת ההיסטורית ולה בלבד.
Original languageAmerican English
Pages (from-to)327-350
Number of pages24
Journal Bar-Ilan Law Studies
Volume25
Issue number1
StatePublished - 2009

IHP Publications

 • ihp
 • חקר המשפט
 • Legal research
 • משפט -- היסטוריה
 • Law -- History
 • ארץ ישראל -- היסטוריה -- תקופת המנדט
 • Eretz Israel -- History -- 1917-1948, British Mandate period
 • טמפלרים TEMPLERS -- גרמנים בא"י
 • Templers -- Eretz Israel
 • ניצולי השואה
 • Holocaust survivors
 • בעלות על קרקעות
 • Land tenure
 • פקודת המסחר עם האויב, 1939
 • Trading with the enemy -- Israel

Cite this