היחסים בין לשון הסיפורת המתורגמת הרשמית והלא-רשמית בשנות ה-60 וה-70

רחל ויסברוד

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

ביסוד המאמר מונחת תפיסת הספרות המתורגמת כמערכת (כלומר, כמכלול שמתקיימים בו יחסי-גומלין), המהווה חלק מהרב-מערכת של הספרות והמקרו-מערכת של התרבות בכללה. סוג היחסים שיעמוד במוקד הדיון הוא בין הספרות המתורגמת הנהנית מגושפנקא של קובעי-הטעם בתרבות (הממסד הספרותי, החינוכי והתרבותי בכללו), ומשתלבת אפוא במערכת הספרות הרישמית של תרבות היעד, לבין הספרות המתורגמת השולית, שאינה נהנית מגושפנקא כזו ומשתלבת לפיכך במערכת הספרות הלא-רשמית של תרבות היעד. התואר 'קאנוני' יוחד כאן לאותו חלק של ספרות העבר, המקורית והמתורגמת שנכנס לקאנון, כלומר: למאגר הדגמים והטקסטים שנישמר בזיכרון הקולקטיבי של התרבות ומהווה את "מחסן" הקלאסיקה שלה. הנחה מרכזית נוספת היא שתרגום הוא תלוי נורמות, ואלה נגזרות ומתנות את המיקום של הספרות המתורגמת בכלל, או חלקים מתוכה, ברב-מערכת הספרותית (מתוך המאמר).
Original languageHebrew
Title of host publicationהעברית שפה חיה - [כרך א] (קובץ)
Publisherחיפה
Pages245-260
Number of pages16
StatePublished - 1992

IHP Publications

  • ihp
  • Prose literature
  • Translating and interpreting

Cite this