היבטים קהילתיים בשיח ובפרקטיקה הפוליטיים של הבוחרים בחיי פשטות בישראל

עינת זמבל

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

המאמר עוסק ביחידים שבוחרים להתמודד עם אי הוודאויות של העולם הגלובלי, ועם ההשלכות הסביבתיות וההומניות ההרסניות של תרבות הצריכה והקפיטליזם הצרכני (ועם התרחישים האפוקליפטיים שנלווים לכל אלו) באמצעות צמצום צריכה, מאבק בתרבות הצריכה (consumerism) ובחירה באורח חיים של פשטות מרצון. למרות האופי האינדיווידואלי של פעולת הבוחרים בחיי פשטות, המחברת עינת זמבל מצביעה על ניסיונותיהם לכונן קהילה ועל השיח שמלווה ניסיונות אלו. הפרקטיקות והשיחים הקהילתיים של הבוחרים בחיי פשטות משמשים חלופה לצריכה הקפיטליסטית, משום שבאמצעותם הם מבקשים לשנות את יחסי הכוחות בשוק וליצור קהילה במקום שקהילתיות כבר הספיקה להתפוגג ממנו או לשמר את הקהילתיות לפני שתתפוגג כליל, ולהיפך יש לראות בשיח ובפעולות הקהילתיות דוגמא מובהקת לצרכנות פוליטית.
Original languageHebrew
Title of host publicationלשׁמרה
Subtitle of host publicationקהילות מקיימות ואקולוגיות בישראל
Editorsמלי נבו, יורם רייך, ליה לוין, דניאל מישורי
Place of Publicationתל אביב
Publisherרסלינג
Pages103-122
Number of pages20
StatePublished - 2023
Externally publishedYes

Publication series

Nameהסדרה לקיימות וסביבה
Publisherרסלינג

IHP Publications

  • ihp
  • Communities
  • Consumers
  • Simplicity

DanaCode

  • danacode
  • 058500016878

Cite this