היבטים מורפולוגיים ותחביריים בשני תרגומים של 'העבד' ליצחק בשביס-זינגר

נגה אילני

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterpeer-review

Abstract

מטרתו של מחקר זה לסקור שני תרגומים של הרומן 'העבד' ליצחק בשביס-זינגר, שנכתב במקורו באידיש והופיע לראשונה בשנת 1960, ולנסות לאפיין מבחינת הלשון את סגנונן של שתי תקופות בלשון הספרות המתורגמת לעברית. ניסיון זה ייעשה על סמך שני תרגומים של הרומן לעברית. מטרת המחקר לתאר היבטים שונים המשקפים נורמות לשון ונורמות תרגום בתקופות שונות. השוואת שני התרגומים בעברית עשויה לתרום לחקר התפתחות הלשון באמצעות גילוי תהליכים לשוניים ותמורות שחלו ב-39 השנים שבין שניהם. כמו כן היא עשויה לשמש כלי לבחינת השינויים בנורמות הלשוניות שחלו במשך תקופה זו. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationמחקרים בעברית החדשה ובלשונות היהודים:
Subtitle of host publicationמוגשים לאורה (רודריג) שורצולד
Editorsמלכה מוצ'ניק, צבי סדן
Place of Publicationירושלים
Publisherכרמל
Pages374-395
ISBN (Print)9789655402803
StatePublished - 2012

Cite this