היבטים התפתחותיים של עיבוד מורפולוגי בזיהוי המילה הכתובה: מייצוגים קונקרטיים לייצוגים מופשטים

Translated title of the contribution: The Development of Morphological Processing in Visual Word Recognition:: From Concrete to Abstract Representations

רעות ימין, רחל שיף, אביגיל פיגל, שני קחטה, מיכל רוה

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract


המאמר סוקר ממצאים ותובנות משני מחקרים שבהם נבחן הידע המורפולוגי הסמוי (implicit) של קוראים צעירים בנקודות זמן שונות בניסיון הקריאה במטרה להבין את השפעת החשיפה והאימון בשפה הכתובה על גיבוש ייצוגים מורפולוגיים בלקסיקון המנטלי. המחקרים בחנו את העיבוד המורפולוגי של מילים לא סדירות מבחינה מורפולוגית בשפה העברית באמצעות פרדיגמת ההטרמה (priming), המשקפת את הידע המורפולוגי המשתתף בזיהוי מילים אוטומטי ולא מודע. במחקר הראשון, שבחן עיבוד של מבנים מורפולוגיים בעלי חוסר עקביות סמנטית, נמצא כי אפקט ההטרמה המורפולוגית הושפע ממאפיינים סמנטיים בקרב קוראים צעירים, אך לא בקרב קוראים מיומנים יותר. במחקר השני, שבחן עיבוד של מבנים מורפולוגיים בעלי חוסר עקביות אורתוגרפית, נמצא כי אפקט ההטרמה המורפולוגית הושפע מהבדלים אורתוגרפיים בצורות השטח גם בקרב הקוראים הצעירים וגם בקרב הקוראים המיומנים יותר. השילוב של ממצאי שני המחקרים זורה אור על התפתחותו של הידע המורפולוגי עם התפתחות מיומנות הקריאה. כאשר קיים חוסר עקביות במופעי השטח של השורש, אם מבחינה סמנטית ואם מבחינה אורתוגרפית, הגיבוש של ייצוג מורפולוגי יחיד של השורש נעשה בתהליך התפתחותי הדרגתי.
ככל שהקורא מיומן יותר, הייצוגים המורפולוגיים בלקסיקון המנטלי הולכים ונעשים בהדרגה לייצוגים מבניים מופשטים ברמת הכללה גבוהה יותר תוך התעלמות משינויים לא עקביים בצורות השטח.
Translated title of the contributionThe Development of Morphological Processing in Visual Word Recognition:: From Concrete to Abstract Representations
Original languageHebrew
Pages (from-to)67-93
Number of pages27
Journalאוריינות ושפה
Volume4
StatePublished - 2012

Cite this