היבטים בהתמודדותן של נשים עם מוגבלויות גופניות: סקירת ספרות

רחל דקל, דן מרק סולומון, מיכל שטורם, מנוחה הלפרין

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

שיעור הנשים המתמודדות עם מוגבלות גופנית גבוה משיעור הגברים המתמודדים עם מוגבלות גופנית. למרות זאת, ובדומה לתחומים אחרים שבהם חסרה התייחסות מגדרית, במשך שנים רבות הוזנחה ההתייחסות למאפייניהן היייחודיים של נשים המתמודדות עם מוגבלויות גופניות מסוגים שונים. סקירת הספרות הנוכחית כוללת התייחסות למוגבלות הן במודל הרפואי והן במודל החברתי, ומרכזת את הספרות בארבעה תחומים עיקריים: מאפיינים דמוגרפיים; היבטים בריאותיים; היבטים הנוגעים לנשים, לפריון ולהורות; והיבטים פסיכו-חברתיים. חיפוש הספרות הרלוונטית הוגבל ל-18 השנים האחרונות, ובוצע, בהתאם לקריטריונים מוגדרים, באמצעות מנועי חיפוש אלקטרוניים במאגרי מידע אקדמיים של מדעי הרפואה ומדעי החברה. המחקרים השונים הנכללים בסקירה מעידים על כך שבתחומי חיים חיוניים כגון תעסוקה, הכנסה ובריאות נפשית וגופנית, מצבן של נשים עם מוגבלות, הההתנהלות בחברה היא מורכבת, מפלה ורווויית מחסומים, ואילו משאבי ההתמודדות שלהן מוגבלים. הפערים הללו מצביעים על כך שלאוכלוסיית הנשים עם מוגבלות יש צרכים ייחודיים, ומענה מלא עליהם יתאפשר רק באמצעות הטמעת חשיבה מגדרית והתייחסות להשלכות על קבוצה זו כבר בשלבי התכנון המוקדם של מדיניות, חקיקה ופעולה. בדיון מובאות דוגמאות להתערבויות ששיפרו את איכות חייהן של נשים עם מוגבלות, ומובאות המלצות קונקרטיות בממד הטיפול והמחקרי בכלל, ובחברה הישראלית בפרט. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)305-334
Number of pages30
Journalחברה ורווחה: רבעון לעבודה סוציאלית
Volume34
Issue number3
StatePublished - 2014

IHP Publications

  • ihp
  • Diseases
  • Education
  • Equality
  • Marital status
  • People with disabilities
  • People with disabilities -- Social aspects
  • Sex
  • Social stratification
  • Women

Cite this