הזנה בכפייה של אסירים שובתי רעב - פגיעה אסורה באוטונומיה או הצלת חיים הכרחית?

גיל סיגל, שמעון גליק, Irit Offer-Stark, אברהם שטינברג

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

סוגיית ההזנה הכפויה של אסירים שובתי רעב מעוררת שאלה מוסרית כבדת משקל באשר לאיזון הראוי בין ערך האוטונומיה של החולה לבין ערך החיים. אישור החוק לתיקון פקודת בתי הסוהר ("מניעת נזקי שביתת רעב") בקיץ האחרון, וקיומן של שביתות רעב של עצירים מנהליים בטחונים שאירעו בעת זו, עוררו מחדש פולמוס רב שנים באשר לסוגית שובתי הרעב. מן הצד האחד ניצבת עמדתם של מלומדים שונים וארגון ההסתדרות הרפואית בישראל, שלפיה יש להגן על ערך האוטונומיה, הבא לידי ביטוי ברצונו החופשי של שובת הרעב להמשיך בשביתתו עד מוות, ולכן חל איסור להזינו בכפייה בניגוד לרצונו גם במחיר מותו. מן הצד השני ניצבת עמדת החוק החדש, שלפיה הערך המוסרי של שמירת חיי האדם והחובה המקצועית-אתית של הרופא להציל חיים גוברים על כיבוד האוטונומיה של החולה במצבים שבהם נשקפת סכנה ממשית ומוחשית לחייו, ומצדיקים בתנאים מסוימים אף הזנת מטופלים בכפייה.
Original languageHebrew
Pages (from-to)38-41
Journalהרפואה
Volume157
Issue number1
StatePublished - 2018
Externally publishedYes

Keywords

 • שביתות רעב
 • כפייה (משפט)
 • אתיקה רפואית
 • הזנה מלאכותית
 • חירות
 • משפט רפואי
 • Duress (Law)
 • Hunger strikes
 • Medical jurisprudence
 • Liberty
 • Artificial feeding
 • Medical ethics

Cite this