הוגה עברי בקהילת חלב: 'תורת ישראל ועם ישראל' לרבי יצחק דיין

צבי משה בן יצחק זוהר

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

אחד האישים אשר השתייך לאליטה הרבנית החלבית, ועם זאת היה פתוח באופנים מעניינים כלפי רעיונות וזרמים חדשים בעולם היהודי של זמנו, היה רבי יצחק דיין. במאמר זה מציג ומנתח המחבר את המאפיינים עיקריים של השקפותיו, כפי שבאים לידי ביטוי במסה המאלפת פרי עטו 'תורת ישראל ועם ישראל'. המסה 'תורת ישראל ועם ישראל' הנה בבחינת מעשה פסיפס, בה בחר ושילב המחבר אלמנטים הרצויים לו הן מתוך התרבות היהודית הקלאסית, הן מתוך התרבות היהודית האירופית בת זמנו, על מנת ליצור תמונה מורכבת המבטאת את תפיסת עולמו הייחודית ואת המסר שאותו ביקש להעביר. בלתי צפוי היה, לכאורה, למצוא אדם בעל עמדות שכאלו, הנמנה עם חבורת בכירי תלמידי החכמים של קהילת חלב, קהילה אשר נודעה כמעוז של שמרנות ושל הסתייגות מחידוש ומתמורה. מסתבר אפוא, שעולמם התרבותי דתי של חכמי המזרח עשיר ומגוון יותר מכפי שרגילים לסבור; אין מנוס מן המסקנה, שדרוש מחקר רב נוסף, להכרת השקפותיהם של חכמי ישראל שחיו ופעלו בארצות האיסלם בעת החדשה. דברים אלו אמורים הן ביחס להשקפותיהם על אודות הלאומיות והציונות, והן ביחס להשקפות האחרות המרכיבות את תמונת עולמם הרעיוני.
Original languageHebrew
Title of host publicationמאה שנות ציונות דתית: אישים ושיטות (קובץ בעריכת אבי שגיא ודב שוורץ)
Place of Publicationרמת גן
Publisherהוצאת אוניברסיטת בר אילן
Pages189-202
Number of pages14
ISBN (Print)9652262471
StatePublished - 2003

IHP Publications

  • ihp
  • Civilization, Modern
  • Dayan, Yitsḥaḳ -- (Yitsḥak ben Yeshaʻyah)
  • Jewish nationalism
  • Jews -- Syria -- Aleppo
  • Judaism

Cite this