ההתקבלות הציבורית של הסרבנות הצבאית והממד הזהותני של השטחים

איתן אורקיבי, אודי לבל

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

מטרתו של מאמר זה היא לבחון את היחס הציבורי לתפיסות השמאל והימין את השטחים, וזאת בהסתמך על התקבלותה הציבורית של "הסרבנות הצבאית האסטרטגית" מימין ומשמאל. הנחת המוצא של המאמר גורסת כי מידת הסובלנות והאמפתיה לה זוכה כל אחד מסוגי הסרבנות בדעת הקהל מעידה על מעמדה של העמדה האידיאולוגית המניעה את הסרבנות: באמצעות היחס לסרבנות הימין, שמזוהה עם הסתייגות מפינוי יישובים והתנגדות לנסיגות טריטוריאליות משטחים שנכבשו במלחמת ששת הימים, ניתן יהיה ללמוד עד כמה נתפסים השטחים כרכיב מהותני בזהותו האידיאולוגית של הימין, וזאת משום שפעולת הסירוב תיתפס כביטוי לקושי מצפוני אותנטי בקרב הנוקטים סרבנות. במקביל, הבעת הזדהות או אף אמפתיה ביחס לסרבני שמאל, המעידים על עצמם כי הם מתקשים, בעת היותם בצבא, לקחת חלק ב"כיבוש", קרי בפעולות שיטור ואבטחה ובפעילות מבצעית ביהודה ושומרון, תעיד על הכרה ב"אחרות" (otherness) שבאותם שטחים ותסמן את ההסתייגות מהשליטה הישראלית בהם ובאוכלוסייה האזרחית הפלסטינית ביהודה ושומרון כחלק אינטגרלי מזהותו האידיאולוגית של השמאל. בנוסף לבחינת מידת הסובלנות והאמפתיה לסרבנות הימין ולסרבנות השמאל, נבחנת במאמר השונות ביחס לכול סוג של סרבנות בקרב כל אחד מהמחנות הפוליטיים בנפרד. גם כאן, הנחת המוצא היא שסובלנות או אמפתיה כלפי סרבנות המייצגת אידיאולוגיה יריבה משקפות את תפיסתה כביטוי לקושי מצפוני אותנטי. הנתונים המוצגים במאמר יאפשרו להבין עד כמה קיימת ציפייה חברתית להרחקתן של קבוצות מן החובה לבצע פקודות צבאיות בשטחים כאשר אלו סותרות את אמונתן ומצפונן; כלומר, עד כמה היחס לשטחים, בין אם בקרב מי שמעוניינים להכילם במרחב הישראלי הריבוני ובין אם בקרב מי שפועלים להסגת ישראל מהם, עבר תהליך של סנקטיפיקציה (Santification) ושל סימונם כרכיב זהותי-מהותני כמו-דתי בפרספקטיבה של דת פוליטית ודת אזרחית.
Original languageHebrew
Title of host publicationשישה ימים וחמישים שנה (קובץ בעריכת גבי סיבוני, קובי מיכאל וענת קורץ)
Place of Publicationתל אביב
Publisherהמכון למחקרי בטחון לאומי
Pages287-295
Number of pages9
ISBN (Print)9789659262083
StatePublished - 2017

IHP Publications

 • ihp
 • Civil-military relations
 • Conscientious objection
 • Israel -- Social conditions
 • Israel -- Tseva haganah le-Yiśraʼel -- Recruiting, enlistment, etc
 • Six Day War, 1967
 • West Bank and Gaza Strip
 • ישראל -- חברה
 • מלחמת ששת הימים
 • סרבנות גיוס ושירות צבאי
 • פטור משירות צבאי
 • צה"ל והחברה הישראלית
 • שטחים מוחזקים (1995-1967)

Cite this