ההשפעה של למידה מטה-אסטרטגית ורמת מעורבות על הבנת הנקרא בקרב מתבגרים: מחקר התערבות

עתליה רסולי בלפר, טל לביא, לירון שלו, מנחם יערי

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

אחת האסטרטגיות המרכזיות התומכות בהבנת טקסטים מיידעים היא אסטרטגית מבנה, על פיה הקוראים לומדים לזהות סוגים שונים של מבני טקסטים (לדוגמא, השוואה), ולארגן את הרעיונות המופיעים בטקסט לפי חשיבותם על סמך המבנה המזוהה. במחקר זה פיתחנו תוכנית התערבות שמשלבת רכיבים מטה-אסטרטגיים בהוראה של אסטרטגיות מבנה. בהוראה זו התלמידים מפתחים ידע אודות האסטרטגיה, לצד ידע אודות המשימה והתיאום בין שני סוגי הידע, כך שהלומד יכול להתאים בין מאפייני המשימה לבין האסטרטגיה הנדרשת לפתרונה. לשם כך, הועברה תכנית התערבות בה השתתפו 163 תלמידי כיתות ח׳ לאורך 9 שבועות במסגרת שיעורים כפולים. במהלך ההתערבות נלמדו שלוש אסטרטגיות מבנה שונות (השוואה, סיבה ותוצאה והכללה ופרוט) בשלושה תחומי תוכן שונים (היסטוריה, מדעים ואזרחות) בשתי דרכי הוראה שונות - דרך של הבנייה (הוראה מתווכת) מטה-אסטרטגית ודרך של הקניה (הוראה ישירה) אסטרטגית, בנוסף לקבוצת ביקורת שהמשיכה ללמוד בשיטת הוראה רגילה. בקבוצת ההתערבות המטה-אסטרטגית, האסטרטגיות נלמדו בליווי המללה של תהליכי החשיבה של התלמידים בעזרת שאלות מתווכות מסוג מל״א (מתי, למה ואיך). בקבוצת ההתערבות האסטרטגית, הלמידה בכיתה התמקדה ברכיב ה״איך״, באופן יישום האסטרטגיה על שלביה השונים. טרם ביצוע ההתערבות ולאחריה, כלל המשתתפים נבחנו באמצעות שתי מטלות בהבנת הנקרא של טקסטים מידעיים ובאמצעות שאלון ידע מטה-אסטרטגי. במהלך ההתערבות מידת המעורבות של התלמידים תועדה בצילומי וידאו. תוצאות המחקר הראו כי שתי קבוצות ההתערבות הראו שיפור מובהק במענה על מטלות הבנת הנקרא ושאלון מטא אסטרטגיה לאחר ההתערבות בהשוואה למענה לפני ההתערבות, בעוד שבקבוצת הביקורת לא נמצא שיפור כלשהו. עם זאת, בהשוואה לקבוצת הקניית ידע אסטרטגי, קבוצת הבניית ידע מטה-אסטרטגי הראתה שימוש ספונטני רב יותר באסטרטגיות השונות שנלמדו במהלך ההתערבות (כגון סימון מילות רמז ושימוש בתרשים) בזמן פתרון המטלה של הבנת הנקרא. כמו כן, מצאנו כי קיים קשר חיובי בין מעורבות גבוהה במטלות ובדיונים לתוצרי הלמידה של התלמידים בסיום התוכנית. תלמידים מעורבים בתנאי הבניית ידע מטה-אסטרטגי נתרמו יותר מחבריהם הפחות מעורבים מתוכנית ההתערבות. לממצאים אלו השלכות חשובות על פיתוח התערבויות בתחום השפה אשר ידונו במאמר.(מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Number of pages53
Journalאוריינות ושפה
Volume10
StatePublished - 2023

IHP Publications

 • ihp
 • Academic achievement
 • Knowledge and learning
 • Learning
 • Learning strategies
 • Metacognition
 • People with social disabilities -- Education
 • Reading comprehension
 • School children
 • Structural linguistics
 • Teaching
 • Thought and thinking

Cite this