ההפעלופדיה כתכנית לימודים בחינוך הבלתי פורמלי, אופן השימוש בה בקהילה ובפנימייה והקשר למידת מסוגלותם העצמית של המשתמשים

שלמה רומי, מירב חסיד

  Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

  Abstract

  מטרת המאמר היא להציג את תכנית ההפעלופדיה כתכנית לימודים ייחודית בחינוך הבלתי פורמלי. המדובר במחקר ראשוני שנועד לבחון את מידת הידע, מידת השימוש בהפעלופדיה ומידת הנושאים המועדפים בה בקרב אנשי חינוך בלתי פורמלים (חב"פ) בקהילה לעומת עובדי חב"פ בפנימייה. המחקר בדק גם את מידת הקשר שבין תפיסת המסוגלות העצמית של עובדי החב"פ לבין השימוש בהפעלופדיה בזיקה למסגרת החינוכית שבה הם עובדים (פנימייה לעומת קהילה). ההפעלופדיה היא תכנית לימודים ייחודית בתחום החב"פ. היא מכילה מאגר רחב ומגוון של הפעלות חינוכיות ותרבותיות ומאפשרת למשתמשים בה לשאול מתודות ורעיונות מתוכה כדי לפתח פעולה חינוכית או להעביר פעולה שלמה שכל מרכיביה כבר מפורטים. במדגם השתתפו 110 עובדי קהילה (מתנ"ס, תנועות נוער בתי נוער עירוניים ומרכזי הדרכה עירוניים) ומחציתם (n=55) עובדי פנימיות. משתתפי המחקר ענו באופן אנונימי על ארבעה שאלונים על אודות פרטיהם האישיים, היכרות, הערכה ושימוש של ההפעלופדיה וכן על שאלון לבדיקת תפיסת מסוגלות עצמית. ממצאי המחקר הראו שעובדי החב"פ בקהילה ביטאו רמת ידע גבוהה יותר מעמיתיהם בפנימייה בכל שלושת ההיבטים שנבחנו (היכרות, הערכה ושימוש), וכמו כן השתמשו יותר מעובדי החב"פ בפנימייה בהפעלופדיה על כל נושאיה. (מתוך המאמר) Refereed/Peer-reviewed
  Original languageHebrew
  Pages (from-to)169-214
  Number of pages46
  Journalהלכה למעשה בתכנון לימודים
  Volume21
  StatePublished - 2010

  IHP Publications

  • ihp
  • Boarding schools
  • Communities
  • Compensatory education
  • Education -- Curricula
  • Encyclopedias and dictionaries
  • Self-efficacy
  • Social action
  • Social skills -- Study and teaching
  • Teacher-student relationships
  • Teachers
  • Training

  Cite this