הגותו הפילוסופית של הרב סולובייצ'יק: כרך ד - במבט מפויס: עיונים בהגות המאוחרת

Translated title of the contribution: Philosophy of Rabbi J.B. Soloveitchik: Volume IV A Conciliatory Look: Soloveitchik's Thought in His Later Years

Research output: Book/ReportBookpeer-review

Abstract

כרך א - בספר זה מנתח פרופ’ דב שוורץ את כתבי הרב יוסף דוב סולובייצ’יק. הוגה חשוב זה, שנמנה עם מעצבי ההגות היהודית בדורנו, התמודד עם מקורות פילוסופיים יהודיים וכלליים ונקט סגנונות כתיבה שונים ומגוונים. הניתוח רחב היריעה הכולל שני כרכים חושף את רעיונות העומק של הרב סולובייצ’יק כפי שהשתקפו בחיבוריו החל בעבודת הדוקטור שכתב על הרמן כהן וכלה בכתביו המאוחרים. במוקד הדיון בכרך זה קריאה שיטתית ומדוקדקת של המסה ’איש ההלכה’. קריאה זו כוללת שלושה רבדים עיקריים: ניתוח של סגנון הכתיבה המורכב של המסה תוך התייחסות למטרותיו של הרב סולובייצ’יק בכתיבתה, השוואת ’איש ההלכה’ לכתבים אחרים של הרב סולובייצ’יק שנכתבו באותה תקופה, ופרישת הרקע הפילוסופי העומד בבסיס מסה זו. על בסיס הניתוח שבספר מצביע המחבר על קיומם של רבדים סמויים במסה ’איש ההלכה’, רבדים שאינם בולטים בקריאה ראשונית. -- מהמעטפת האחורית. כרך ב - בספר זה מנתח פרופ’ דב שוורץ את כתבי הרב יוסף דוב סולובייצ’יק. הוגה חשוב זה, שנמנה עם מעצבי ההגות היהודית בדורנו, התמודד עם מקורות פילוסופיים יהודיים וכלליים ונקט סגנונות כתיבה שונים ומגוונים. הניתוח רחב היריעה הכולל שני כרכים חושף את רעיונות העומק של הרב סולובייצ’יק כפי שהשתקפו בחיבוריו החל בעבודת הדוקטור שכתב על הרמן כהן וכלה בכתביו המאוחרים.במוקד הדיון בכרך זה קריאה שיטתית בחיבורים המרכזיים שכתב הרב סולובייצ’יק בשנים 1965-1945. בחלקו הראשון של הכרך מנותחת המסה ’וביקשתם משם’ ונחשפת המתודה הפנומנולוגית של המסה. הניתוח מגלה את השכבות השונות של התודעה הדתית לפי הרב סולובייצ’יק, ועומד על המתח שבין תודעה אחדותית לתודעה דיאלקטית. בחלקו השני של הכרך נדונים חיבורי הרב סולובייצ’יק מן השנים 1965-1956 (קול דודי דופק, מן הסערה, איש האמונה וכן הלאה). בשנים אלה מתנודד הרב סולובייצ’יק בין כתיבה פנומנולוגית לכתיבה אקזיסטנציאליסטית (קיומית) וחוזר חלילה. סגנון הכתיבה הולם את תכניה ואת המתחים שבה. -- מהמעטפת האחורית. כרך ג - ספר זה, השלישי במניין הכרכים פרי עטו של פרופ’ דב שוורץ העוסקים בהגותו של הרב סולובייצ’יק, מוקדש לדיוניו על התפילה. הרב סולובייצ’יק הציג יריעה תודעתית וחווייתית רחבה של התפילה. יריעה זו מתפרסת הן במונחים פנומנולוגיים הן במונחים אקזיסטנציאליסטיים. חוויית התפילה מוליכה את התודעה הדתית מן המשבר הקיומי אל הדבקות באלוהות. העיונים והלבטים בסוגיית התפילה הניעו את הרב סולובייצ’יק לחתור לתובנות ולאופקים חדשים.במוקד הדיון בכרך זה קריאה שיטתית בחיבורי הרב סולובייצ’יק העוסקים בתודעת התפילה. בחלקו הראשון של הכרך מנותח החיבור "עבודה שבלב", ובחלקו השני, המאמר "רעיונות על התפילה" ומאמרים נוספים. הספר מתחקה אחר בניין תודעת התפילה שלב אחר שלב עד לבשלות. -- מהמעטפת האחורית. כרך ד - ספר זה, הרביעי במניין הכרכים פרי עטו של פרופ’ דב שוורץ העוסקים בהגותו של הרב סולובייצ’יק, מוקדש בעיקר ליצירתו משלהי שנות השישים של המאה שעברה. מבחינת השיטה הייתה הגותו בשנים אלה פתוחה, ומאמריו ודרשותיו מסתמכים על גישות שונות. מבחינת התכנים מיתן הרי"ד את תפיסת ההתבודדות שלו, והקדיש תשומת לב לקהילה המקראית ולקהילה המודרנית. דמותו של הרב סולובייצ’יק הוארה לא מעט בזכות החיבורים שיצאו לאחר פטירתו, והספר עוסק בתרומה של חיבורים אלה להבנת הממד ההגותי שלו.כקודמיו, אף הדיון בכרך זה מציע קריאה שיטתית בכתיבתו של הרב סולובייצ’יק, ובוחן את מקורותיה הפילוסופיים והפסיכולוגיים. -- מהמעטפת האחורית.
Translated title of the contributionPhilosophy of Rabbi J.B. Soloveitchik: Volume IV A Conciliatory Look: Soloveitchik's Thought in His Later Years
Original languageHebrew
Place of Publicationרמת גן
Publisherהוצאת אוניברסיטת בר אילן
ISBN (Print)9789652266170
StatePublished - 2014

Bibliographical note

כולל ביבליוגרפיה ומפתח

Keywords

  • Soloveitchik, Joseph Dov, 1903-1993 -- Teachings
  • Soloveitchik, Joseph Dov, 1903-1993 Ish ha-Halakhah
  • Jewish law -- Philosophy
  • Jewish philosophy
  • Judaism
  • Judaism -- Philosophy

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Philosophy of Rabbi J.B. Soloveitchik: Volume IV A Conciliatory Look: Soloveitchik's Thought in His Later Years'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this