הבקשות ליראת שמים בספרות המקרא ובכתובות הבבליות

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Original languageAmerican English
Pages (from-to)321-369
JournalTarbiz: a quarterly for Jewish studies
Volume74
StatePublished - 2005

Cite this