הבעש"ט של ר' נחמן: פרק בהבניית דמות האב

T. Kauffman

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

מאמר זה יוצא מנקודת הנחה לפיה יש לראות בר' נחמן פרשן של הבעש"ט. פירוש הדבר הוא שבמסגרת המסורות השונות על אודות הבעש"ט המובאות על ידי תלמידיו ותלמידי תלמידיו, מציע ר' נחמן פרספקטיבה ייחודית הכוללת מסורות שידועות רק לו, מסורות שמוכרות ממקורות אחרים אך מובאות אצלו בגרסה שונה, תורות המבארות את משמעותן של מסורות סיפוריות על אודות הבעש"ט, ועוד. בחינת הפרספקטיבה הייחודית של ר' נחמן על אודות הבעש"ט מלמדת, כמובן, גם על ר' נחמן עצמו, ואולי אף יותר מאשר על הבעש"ט. מכל מקום, ראוי להשלים לקונה מחקרית זו ולבחון מי היה 'הבעש"ט של ר' נחמן', ולהעשיר בכך הן את התמונה המורכבת של הבעש"ט ההולכת ומצטברת תוך ניתוח מגוון המסורות משמו ועל אודותיו, והן את המחקר המתפתח באשר לר' נחמן, להגותו ולהנהגתו. במסגרת מאמר זה אין אפשרות להתייחס להבניית דמותו של הבעש"ט אצל תלמידיו השונים, ואף 'הבעש"ט של ר' נחמן' רחב מכדי לפרשו בשלמותו. במאמר מוצע פרק אחד מתוך מהלך רחב יותר המבקש לענות על צורך זה. המאמר מתמקד בנקודת המבט שמציע ר' נחמן מברסלב על אחריתו של הבעש"ט בזיקה להתמודדותו עם השבתאות, ומתייחס, בין היתר, להקבלה שיצר ר' נחמן בין הבעל שם טוב למשה רבנו סביב חטא מי מריבה ואי כניסתו של משה לארץ
Original languageHebrew
Pages (from-to)157-191
JournalKabbalah: Journal for the Study of Jewish Mystical Texts
Volume36
StatePublished - 2017

Cite this