הבניית זיכרון קולקטיבי בזירת טקסי נישואים יהודיים אורתודוקסיים ואלטרנטיביים

אנה פרשיצקי

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

מאמר זה בוחן את דפוסי הזיכרון הקולקטיבי הבאים לידי ביטוי במגוון טקסי נישואין יהודיים הנערכים כיום בישראל. בתוך כך נידונים התכנים הסמליים של טקסים אלה וסוג השחקנים המעורב בהם. במוקד הדיון עומד רכיב אחד של טקס החתונה היהודית: שבע הברכות הנאמרות במעמד החופה האורתודוקסית, ולעומתו, הברכות הנאמרות בטקסי חתונה אלטרנטיביים. הטענה המרכזית של המאמר היא שבטקסי חתונה אלטרנטיביים, טקס החתונה עובר תהליך אינדיבידואליזציה, ואילו טקסי החתונה האורתודוקסיים ממשיכים להיות עניינו של הקולקטיב היהודי, גדושים במשמעויות קולקטיביות. במישור הסמלי, רוב טקסי הנישואין האלטרנטיביים, מתאפיינים בהעלאת הזיכרון הביוגרפי האישי למרכז הבמה, זיכרון שמתווסף או מחליף את הזיכרון הקולקטיבי היהודי. הטקסים האלטרנטיביים קוראים תיגר על מבני הכוח של האורתודוקסיה בחברה הישראלית, וכך הזכות למעורבות ולהשתתפות בזירה הטקסית הציבורית מופקעת מידי השחקנים הבולטים בזירת הטקס האורתודוקסי – הרבנים בעלי הסמכות המסורתית הפטריארכלית (הפועלים כנציגי המסורת היהודית) והגברים המבוגרים בעלי הסמכות המשפחתית הפטריארכלית (המתפקדים כראשי המשפחה). זכות זו מועברת לקרובי משפחה וחברים שיש להם משמעות אישית עבור המתחתנים, בהם חברי הדור הצעיר ונשים – שתי קבוצות המודרות מזירת הטקסים האורתודוקסיים. הטקסים האלטרנטיביים, בהיותם אירועים אישיים, מכוננים זיכרון ביוגרפי שנמסר לחברי הקבוצה האינטימית. את התמורות המתחוללות בטקסי הנישואים האלטרנטיביים יש להבין כביטוי לשינויים רחבים שחלים בחברה הישראלית וקשורים לנושאים כגון גלובליזציה, פוסט-מודרניות, פוסט-חילוניות, מעמד האישה ותהליך התגברות האינדיבידואליזציה. ממצאי המחקר עשויים לתרום להבנת תהליכי שינוי המתחוללים בעידן המודרני במישור הפעולה הטקסית ולהבנת התהוותה של טקסיות מודרנית חדשה. (מתוך המאמר) שיטת המחקר: מחקר איכותני ובו ניתוח השוואתי הכולל תצפית משתתפת. Refereed/Peer-reviewed
Original languageHebrew
Pages (from-to)86-108
Number of pages23
Journalמגמות: רבעון למדעי ההתנהגות
Volume48
Issue number1
StatePublished - 2011

IHP Publications

  • ihp
  • Birkhot erusin ve-nisuin
  • Collective memory
  • Individuation (Psychology)
  • Marriage
  • Marriage service
  • Postsecularism

Cite this