הבדלים בתפיסת מקצוע הספרנות ומדעי המידע בקרב סטודנטים למדעי המידע בשלושה מוסדות הכשרה שונים

נועה אהרני

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

המחקר התמקד בתפיסת תפקידי הספרן והמידען ובתפיסת הדימוי המקצועי של הספרן והמידען, אצל 118 סטודנטים תלמידי שנה ראשונה ללימודי מידע, הלומדים בשלושה מוסדות הכשרה שונים: אוניברסיטה, מוסד פרופסיונלי אקדמי ומכללה להכשרת מורים. מתוצאות המחקר עולה, כי ככלל עבודת הספרן נתפסת על ידי הנבדקים כקשורה לעבודה בספרייה, בעוד עבודת המידען נתפסת כקשורה למידע עצמו. בניתוח המשווה בין שלושת מוסדות הלימוד השונים נמצא, כי נבדקים הלומדים מדעי המידע במוסד אוניברסיטאי תופסים את תפקיד הספרן/מידען ואת עיסוקו, כקשורים יותר לטכנולוגיה, לצד הדיגיטלי של המידע ולצד של ניהול הידע וארגונו. בנוסף נמצא, כי הסטודנטים במוסד הפרופסיונלי להכשרת ספרנים ומידענים, תופסים את תפקיד הספרן כקשור יותר למיון, לקטלוג ולהכוונה לכלי יעץ, בעוד תפקיד המידען קשור בעיניהם פחות למיון ולקטלוג. ככלל, נמצא שבשלושת המוסדות נתפס מקצוע המידען כבעל דימוי גבוה יותר מזה של מקצוע הספרן. לסיכום נראה, כי הסטודנטים במוסדות השונים מבדילים בין תפקיד הספרן לתפקיד המידען. אי לכך, יש אולי מקום מחד, להדגיש את הצדדים הטכנולוגיים והדיגיטליים הקשורים לעבודת המידען במהלך הלימודים ומאידך, להדגיש את תפקידי הספרן המסורתיים. כדי שיבואו לידי ביטוי שווה בכל מוסדות הלימוד (תקציר מתוך המאמר).
Original languageHebrew
Pages (from-to)27-41
Number of pages15
Journalמידעת
Volume2
StatePublished - 2006

IHP Publications

  • ihp
  • Information science
  • Library science
  • Occupational prestige
  • מעמד מקצועי -- ספרנים
  • ספרנות ומידענות
  • תפיסת תפקיד מקצועי

Cite this