האם ספרים אלקטרוניים מקדמים ניצני קריאה?

אורה סגל-דרורי, עפרה קורת, עדינה שמיר, פנינה ש קלין

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

  Abstract

  במחקר זה נבחנה ההשפעה של קריאת ספרים אלקטרוניים וספרים מודפסים בתיווך מבוגר ובלעדיו על ניצני הקריאה של ילדי גן. נעשה שימוש בספרים אלקטרוניים חינוכיים תומכי אוריינות אשר פותחו לצורך המחקר. מאה עשרים ושמונה ילדי גן חובה (גילאי 6-5) ממיצב חברתי-כלכלי נמוך חולקו באקראי לאחת מארבע הקבוצות: 1. קריאה עצמאית בספר אלקטרוני 2. קריאת ספר אלקטרוני בתיווך מבוגר 3. קריאת ספר מודפס בתיווך מבוגר 4. לימוד תוכנית הגן הרגילה (קבוצת ביקורת). שלוש קבוצות הניסוי קראו ארבע פעמים את הספר (האלקטרוני או המודפס). נערכו מבחנים לילדים לפני ההתערבות ולאחריה בתחומים הבאים: הכרת שמות אותיות, קשר אות-צליל, ידע על הדפוס (CAP), ניצני קריאת מילים ומודעות פונולוגית. התוצאות הצביעו על כך שהישגיה של קבוצת הקריאה של ספר אלקטרוני בתיווך מבוגר היו גבוהים משלוש הקבוצות האחרות בהכרת שמות אותיות, ניצני קריאת מילים, ידע על הדפוס וכן לגבי רמת ניצני הקריאה הכללית של הילד. בדיון נתייחס לסוג התמיכה שילדים צעירים ממיצב נמוך זקוקים לצורך קידום ניצני קריאתם בעת שימוש בספרים אלקטרוניים. (מתוך המאמר).
  Original languageHebrew
  Title of host publicationהאדם הלומד בעידן הטכנולוגי: כנס צ'ייס למחקרי טכנולוגיות למידה (קובץ)
  Publisherהאוניברסיטה הפתוחה ושה"ם
  Pages153-161
  Number of pages9
  StatePublished - 2010

  IHP Publications

  • ihp
  • Books
  • Electronic books
  • Language acquisition
  • Literacy
  • People with social disabilities -- Education
  • Preschool children
  • Reading
  • Storytelling

  Cite this