האם הכיר רד"ק את פירוש רשב"ם לתורה?

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

להכרעה בעניין זה, שנחלקו בו חוקרים אחדים, יש חשיבות הן להכרת ארון הספרים של רד"ק והן לבירור היקף תפוצתו של פירוש רשב"ם לתורה. תחילה בוחן יעקבס כמה נתוני רקע הנוגעים לזיקה התרבותית-הגאוגרפית בין שני הפרשנים: מערכת הקשרים בין צפון צרפת לפרובנס, ההיכרות של חכמי פרובנס את יצירתו של רשב"ם, ויחסו העקרוני של רד"ק למקורותיו. לאחר בחינה זו מברר המחבר את השתקפותו של פירוש רשב"ם לספר בראשית בפירוש רד"'ק לספר זה - הנקודה היחידה שיש בה השקה בין שני הפרשנים. יעקבס מנתח תחילה את העובדות: אזכורים מפורשים של רשב"ם בפירוש רד"ק, זכרי מילים, ציטוט של פסוקים זהים, פירושים משותפים ופולמוס סמוי של רד"ק עם פירוש רשב"ם, לדעת המחבר שלל קווי הדמיון האלה אינו מוכיח שרד"ק הכיר את פירוש רשב"ם לתורה ויש להסבירם באופן אחר. לפיכך מסקנותיו הן שארון הספרים של רד"ק לא כלל את פירוש רשב"ם לתורה, ושפירוש רשב"ם לא נפוץ בפרובנס.
Original languageHebrew
Pages (from-to)117-135
Number of pages19
Journalשנתון לחקר המקרא והמזרח הקדום
Volume20
StatePublished - 2010

IHP Publications

  • ihp
  • Bible -- Criticism, interpretation, etc
  • Criticism, Textual
  • Samuel ben Meir -- active 11th century-12th century
  • השוואת נוסחים
  • פרשנות המקרא
  • קמחי, דוד (רד"ק) -- 1150-1230
  • שמואל בן מאיר (רשב"ם) -- 1080-1160 בערך

Cite this