האם בעל המאה הוא בעל הדעה? יחסים זוגיים בראי דפוסי הפרנסה

ליאת קוליק, אור כץ

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

מטרת המחקר הייתה לבחון הבדלים באסטרטגיות לפתרון קונפליקטים זוגיים, בחלוקת העבודה בבית ובעמדות כלפי מגדר בקרב אנשים עובדים, גברים ונשים, המשתייכים למשפחות בעלות דפוסי פרנסה שונים. דפוסי הפרנסה שנבחנו היו הדפוס המסורתי, שבו הכנסת הגבר גבוהה מהכנסת האישה, הדפוס השוויוני, שבו הכנסת הגבר דומה להכנסת האישה, והדפוס החדשני, שבו הכנסת האישה גבוהה מהכנסת הגבר. המדגם הורכב מ-187 משתתפים, מהם 76 גברים ו-111 נשים, המועסקים בתחומי עיסוק מגוונים. על סמך תאוריית המשאבים היחסיים אפשר לשער כי ההבדלים במאפייניה של פעילות הגומלין הזוגית יתבססו על יתרון של אחד מבני הזוג על פני רעהו במשאב ההכנסה. לעומת זאת, לפי גישת האידאולוגיה המגדרית יתבססו ההבדלים דווקא על מערך המוסכמות באשר לתפקידי המינים. ממצאי המחקר העלו הבדלים בולטים בין משתתפי המחקר ביחסיהם הזוגיים ובעמדותיהם כלפי הבדלים בין המינים לפי דפוס הפרנסה הקיים אצלם: גברים המשתייכים לדפוס הפרנסה השוויוני והחדשני גילו עמדות שוויון כלפי מגדר יותר מגברים המשתייכים לדפוס הפרנסה המסורתי. כמו כן, בדפוס הפרנסה השוויוני נטו הגברים יותר מן הנשים לפתור קונפליקטים זוגיים באמצעות אסטרטגיה של פשרה. ממצאי המחקר מצביעים על התרומה הרבה שיש לדפוסי הפרנסה החדשים להסבר השוני באסטרטגיות לפתרון קונפליקטים זוגיים, בחלוקת העבודה בבית ובעמדות כלפי מגדר, בפרט בקרב גברים. תאוריית המשאבים היחסיים וגישת האידאולוגיה המגדרית מצליחות יחד להסביר את ממצאי המחקר. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)411-442
Number of pages32
Journalמגמות: רבעון למדעי ההתנהגות
Volume51
Issue number1
StatePublished - 2016

IHP Publications

  • ihp
  • Attitude (Psychology)
  • Dispute resolution (Law)
  • Families
  • Income
  • Man-woman relationships
  • Marriage
  • Sex

Cite this