האם איכות הממשל התאגידי משפיעה על ערך השוק של חברות עסקיות בישראל?

בני לאוטרבך, מנשה שחמון

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

במחקר זה נבנה לראשונה בישראל מדד לדירוג איכות ממשל תאגידי. המדד מושתת על עקרונות טכניים מקובלים בספרות הבינלאומית, מתמקד בארבעה נושאים עיקריים (יכולות הדירקטריון, בקרה וביקורת, אתיקה והגינות ושקיפות) וכולל 19 משתנים. ניתוח אמפירי של 173 חברות ציבוריות (שנכללו ברשימת ת"א 100 ויתר 150 בסף שנת 2005) מגלה כי: 1) חברות ללא גרעין שליטה וחברות המציגות תשואה גבוהה יותר על ההון הן בעלות ממשל תאגידי איכותי יותר; 2) קיים קשר חיובי בין המדד לדירוג איכות ממשל תאגידי שבנינו לבין ערך החברה היחסי (Tobin's Q); 3) קיומו של קוד אתי, עסקאות מעטות עם בעלי עניין, דיווח מוקדם של הדו"חות התקופתיים והכללת מספר מועט של דירקטורים שהם עובדי תאגיד, הם מרכיבי המדד בעלי הקשר החיובי החזק ביותר עם ערך החברה; 4) לחברות דואליות איכות ממשל תאגידי גבוהה יותר וערך Q גבוה יותר. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)299-334
Number of pages36
Journalרבעון לכלכלה
Volume56
Issue number3-4
StatePublished - 2009

IHP Publications

  • ihp
  • Corporate governance
  • Corporations
  • Delegated legislation
  • Economic indicators
  • Value

Cite this