האל הזועם: ": "לא תמצא לשון חרון אף'... אלא בעבודה זרה לבד

Translated title of the contribution: The Angry God: You will not Find the Expressions " Burning Angry" Applied to God Except in Reference to Idolatry

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

מחקר זה דן בסוגיה טקסטואלית בדברי הרמב"ם תמוהה בדברי הרמב"ם שהטרידה רבים מהמעיינים בדבריו והתירוצים וכיווני ההסבר שנתנו לה לא הניחו את דעת ההוגים בדבריו והם המשיכו לעסוק בסוגיה דור אחר דור, מתוך הנחת יסוד שדבריו נכתבו בדקדוק. המחקר תיאר את התגלגלות הדיון בסוגיה, סקר את כיווני הפירוש שהוצעו, ובחן אותם בביקורתיות. נבדק האם כיווני הפירוש תואמים את לשון הרמב"ם ואת הטקסט המקראי, ונטען שאף אחד מהפירושים שהוצעו אינו נותן פשר מלא לכל המופעים החריגים. יתירה מכך: חלק מהכיוונים טוענים שדברי הרמב"ם מושתתים או רומזים לרעיונות פילוסופיים או פרשניים, שאינם תואמים את שיטת הרמב"ם או יוצרים בעיות אחרות. לפיכך, הצעתי לאמץ הסבר אחר, הטוען שהרמב"ם הסתמך על תמה שמקורה בכמה מדרשי חז"ל וטוענת טענה פרשנית מצומצמת יותר. הסבר זה תואם את דרכו של הרמב"ם, אינו מחייב להניח פרשנות חדשה לשורת פרשיות מקראיות אחרות, או לגזור מסקנות פילוסופיות מרחיקות לכת. יתכן, שהמסקנות עליהם הצביעו חוקרים שונים תואמות את שיטת הרמב"ם כפי שהיא עולה ממקורות אחרים, אך לדעתי, אין מקום לבסס אותם על הפסקה הנדונה. (מתוך המאמר)
Translated title of the contributionThe Angry God: You will not Find the Expressions " Burning Angry" Applied to God Except in Reference to Idolatry
Original languageHebrew
Pages (from-to)89-113
Number of pages25
Journalדעת: כתב-עת לפילוסופיה יהודית וקבלה
Volume89
StatePublished - 2020

IHP Publications

 • ihp
 • Anger
 • Bible -- Criticism, interpretation, etc
 • Hebrew language, Biblical
 • Judaism -- Relations -- Paganism
 • Midrash
 • יהדות ואלילות
 • כעס
 • מדרש (פרשנות המקרא)
 • משה בן מימון (רמב"ם) -- מורה נבוכים
 • פרשנות המקרא
 • שפה עברית -- תקופת המקרא

RAMBI Publications

 • RAMBI Publications
 • Maimonides, Moses -- 1135-1204 -- More nevukhim
 • Bible -- Language, style
 • God (Judaism) -- Philosophy
 • Idolatry -- Biblical teaching

Cite this