האיש על 'העדה', נושא דגל ההתבדלות: ר' יוסף חיים זוננפלד

Translated title of the contribution: Rabbi Yosef Hayyim Sonenfeld

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterpeer-review

Abstract

המאמר סוקר את דמותו של ר' יוסף חיים זוננפלד (ריח"ז) כמייסד העדה החרדית וכאחד מאבות החרדיות הקיצונית המודרנית. ללא ספק, ולאור בחינת כתיבתו התורנית הדלה בהיקפה, השפיע ריח"ז בעיקר בזכות מנהיגותו ובזכות יכולתו לרכז עוצמות של קנאות ואיבה כלפי הממסד הציוני החילוני וכלפי כל רעיון שריח חידוש וסטייה ממסורת האורתודוקסיה בקרבו.
ריח"ז, הגם שהיה תלמיד חכם ואדם מוערך בזכות מידותיו האישיות, זכה ליוקרה ולמעמד בירושלים בעיקר בזכות פעילותו העסקנית, כראש כולל הונגריה, תפקיד רב-עוצמה מבחינה כלכלית וחברתית. זאת ועוד, למעמדו הבכיר כרבן של הקהילות הבדלניות בירושלים הגיע לא בזכות יכולות פסיקה ולמדנות מוכחות, אף שאיני מבקש לפקפק ביכולותיו. הוא נבחר בעיקר בזכות התנגדותו הנחרצת למנהיגותו התורנית והאידאולוגית של הראי"ה קוק, ולנוכח העובדה שנציגי הפלגים המתבדלים ביישוב הישן ראו בו דמות שעשויה לקדם מהלכים משמעותיים לטובתם מבחינה מנהלתית, אל מול השלטונות הבריטיים. למרבה האירוניה, בפועל הובילו פעילויותיו של ריח"ז ושל הנלווים אליו לתוצאות הפוכות, ומעמדה של אגודת ישראל בירושלים שבראשותו, כמו גם של כל הוועד האשכנזי, הלכו וירדו, עד לשפל בפרשת דה־האן. מנקודה זו ואילך לא הצליחה העדה החרדית להפוך לגורם דומיננטי לא רק בחברה הישראלית כולה, משימה שמעולם לא הייתה בטווח שאיפותיה של קבוצה זו, כי אם גם בתוך החברה החרדית פנימה
Translated title of the contributionRabbi Yosef Hayyim Sonenfeld
Original languageHebrew
Title of host publicationהגדולים
Subtitle of host publicationאישים שעיצבו את פני היהדות החרדית בישראל
Editorsבנימין בראון, נסים ליאון
Place of Publicationירושלים
PublisherMagness Press and Van-Leer
Pages319-336
ISBN (Print) 9789654939157
StatePublished - 2017

Cite this