האיש אחד יחטא ועל כל התאגיד תקצוף? עיון מחודש באחריות הפלילית של תאגיד

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

רשימה זו מבקשת להדגיש כי בתפישת אכיפה של "כלים שלובים", לאחריות הפלילית ערך מוסף, אך לא בלעדי, בקידום ההרתעה ואכיפת הדין. לצידה ובהשלמה לה פועלים גם אמצעי אכיפה נוספים, ובהם האכיפה המנהלית והאכיפה האזרחית הפרטית. שקלול כל אלה מלמד כי האחריות הפלילית של תאגיד עשויה לשמש אמצעי הרתעה נוסף, משלים, נגד הפרות דין. אולם אין זה בהכרח האמצעי העיקרי. אשר על כן, הרשימה מציעה כי רשויות התביעה הפלילית יבחנו את התקיימותם של תנאים אחדים בטרם יחליטו להעמיד תאגיד לדין פלילי. אף בהתקיים תנאים אלה, ראוי כי המדינה תשקול היטב האם קיים עדיין עניין ציבורי וטעם של ממש להעמיד את התאגיד לדין פלילי, או שמא יש להסיט את האכיפה כלפי התאגיד בנסיבות אלה למסלול אכיפה מנהלית ואזרחית, תוך מיקוד הוראות הדין הפלילי בנושאי המשרה או העובדים הבכירים שמקיימים את יסודות העבירה. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationספר אליקים רובינשטיין (קובץ בעריכת אהרן ברק, מרים מרקוביץ-ביטון, איילה פרוקצ'יה ורינת סופר)
Place of Publicationצפרירים
Publisherנבו
Pagesכרך ב', 1779-1815
ISBN (Print)9789654422123
StatePublished - 2020

IHP Publications

  • ihp
  • Corporations
  • Criminal law
  • Criminal liability
  • Judgments, Criminal
  • Law enforcement
  • Punishment
  • Punishment in crime deterrence
  • Respondeat superior

Cite this