האירוניה והמבנה הלשוני של המבע

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

המחקר מתאר את תהליך הפענוח של מבעים אירוניים. תהליך הנשען בין השאר על הידע הלשוני שבידי הנמען. מודל העקיפות של דסקל וויצמן מציע שני שלבים שבהם הנמען מפעיל ידע הקשרי לצורך פענוח משמעות דובר עקיפה: בשלב הראשון הידע הלשוני משמש אות לאי-הסכמה, ובשלב השני הוא משמש רמז לחשיפת משמעות דובר חלופית.
Original languageHebrew
Title of host publicationלמ"ד לאיל"ש (קובץ בעריכת יצחק שלזינגר ומלכה מוצ'ניק)
Place of Publicationירושלים
Publisherצבעונים
Pages140-151
Number of pages12
ISBN (Print)9657187117
StatePublished - 2003

IHP Publications

  • ihp
  • Hebrew language -- Semantics
  • Hebrew language, Modern
  • Irony
  • Pragmatics
  • אירוניה
  • סמנטיקה עברית
  • פרגמטיקה
  • שפה עברית -- תקופה מודרנית

Cite this